2.2 ITS01/122 ICTss pro AC – Jihomoravský a Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu je vývoj tří nových produktů, které v současné době na trhu informačních technologií chybí.

Charakteristika žadatele

Společnost AutoCont CZ je jeden z nejvýznamnějších dodavatelů informačních a komunikačních technologií v ČR. Společnost na trh dodává komplexní řešení zahrnující podnikové informační systémy, systémy pro správu dokumentů, řízení vztahů se zákazníky, řízení maloobchodu a velkoobchodu a internetové aplikace. Vše je založeno na kvalitní systémové a aplikační infrastruktuře. Společnost je držitelem řady certifikátů a profesních ocenění zaručujících vysokou kvalitu dodávaných řešení a nabízených služeb.     

V rámci rozvoje stávajících produktů a tvorby nových produktů neustále probíhá ve společnosti AutoCont CZ vývoj dalších nových softwarových řešení. 

Popis projektu

Za pomoci dotace z programu ICT pro strategické služby má společnost AutoCont CZ v úmyslu vyvinout tři nové produkty, jež v současnosti na trhu s IT chybí. Tyto produkty naplní očekávanou poptávku od stávajících i nových zákazníků.

Uvedené produkty díky projektu podpořeného dotací z OPPI vyvíjí samostatný tým 12 nově přijatých odborných zaměstnanců. Tento tým sídlí v laboratořích v Brně a v Ostravě. Nově vytvořený pracovní tým je složen ze zaměstnanců na pracovních pozicích Projektový vedoucí (koordinace práce na projektech, zajišťování a řízení zdrojů), Konzultant/Architekt (celkový návrh řešení), Team Leader (vedoucí vývojářského týmu, rozvoj a vedení lidí po odborné stránce), Senior Analytik, Analytik, Designer/HTML program (návrhář webových stránek, programátor HTML kódu), Developer (vývojář, programátor), Senior Developer (vývojář, programátor s praxí, schopnost samostatně vést menší tým programátorů), DB programátor (databázový programátor) a Tester/Dokumentarista.

Předmětem projektu je tak:

1) Příprava pracovního prostředí – základní investice do vybavení laboratoří v Brně a Ostravě

2) Výběr a zaměstnání 12 nových pracovníků

3) Vývoj produktů

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2008 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 19 191 115 Kč
Celková požadovaná dotace 7 674 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %