2.2 ITS01/120 Vývoj softwaru pro celostátní internetový portál – Ústecký kraj

Cílem podpořeného projektu byl vývoj softwaru pro celostátní internetový portál, který bude poskytovat řadu služeb pro firemní i veřejný sektor.

Charakteristika žadatele

DATABOX s.r.o. se sídlem v Liberci se od svého vzniku v roce 1991 specializuje na tvorbu firemních databází a poskytování informací o firmách a dalších ekonomických subjektech v České republice. V současné době patří DATABOX s.r.o. mezi nejvýznamnější společnosti v tomto oboru a svoje služby dodává mnoha renomovaným firmám v ČR i zahraničí. Mezi hlavní aktivity společnosti mimo vývoj databázového softwaru patří poskytování softwaru pro školství a vývoj zakázkového softwaru.

Popis projektu

Předmětem projektu byl vývoj softwaru pro celostátní internetový portál, který bude poskytovat řadu služeb pro firemní i veřejný sektor. Realizace projektu zahrnovala několik vzájemně propojených aktivit.

Potřebnost realizovat projekt tohoto typu byla ověřena v uplynulých letech na různých funkčních modelech, které byly provozovány v užším rozsahu a na jiných platformách. Projekt umožní sjednocení jednotlivých služeb na jedné platformě, čímž vzniknou významné synergické efekty v podobě značného nárůstu tržeb. Projekt řešil vývoj zcela nového portálu pro služby poskytované firmám a veřejným institucím. Byl založen na vývoji nového softwaru na vyšší technologické platformě, která umožnila jednotlivé služby sdružit a propojit jejich objem a rozsah.

Aktivity projektu jsou podmíněny vývojem softwaru, proto bylo vytvořeno 5 nových pracovních míst pro vývojové pracovníky.

Vzhledem k náročnosti projektu na pracovní sílu byly předmětem způsobilých výdajů osobní náklady a některé další provozní náklady (externí služby, nájemné, přístup k informacím a databázím). Dále byl pořízen nový hardware a navazující investice.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 8. 2008 31. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 11 594 120 Kč
Celková požadovaná dotace 6 955 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%