2.2 ITS01/098 Systém zvyšování efektivnosti řízení – Card Management Systém – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování vývojářského zázemí pro programování.

Charakteristika žadatele

Společnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává více než 150 odborníků.

Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků, nabídkou služeb, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM zabezpečuje podporu zákazníků po celé ČR.

Popis projektu

Cílem projektu bylo vybudování vývojářského zázemí pro programování s vedením v Ostravě. Během realizace projektu došlo k vybudování 10 členného týmu programátorů. Oblast Ostravska byla vybrána mimo jiné díky možnosti úzké spolupráce s Ostravskou Univerzitou. Předmětem činnosti týmu je jednak zásadní inovace založená na systému OctoCard, který firma Your System vyvinula pro společnost Čepro a jednak rozvoj nových funkcionalit ve formě např. zaměstnaneckých karet, moduly skladového hospodářství apod.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2008 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 21 362 000 Kč
Celková požadovaná dotace 10 679 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%