2.2. ITS01/076 M&M BING – Market & Marketing Business Inteligence Next Generation – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vytvořit nástroj na efektivní zpracování a analýzu dat – projekt Market & Marketing (M&M BING) v rámci programu BING.

Charakteristika žadatele

Žadatel, společnost Health Management Consulting, s.r.o., (dále jako HMC CŘ), od svého vzniku poskytuje poradenské služby v oblasti řízení podniků, tvorby strategií a marketingových strategií zejména pro zdravotnické a farmaceutické / MedTech subjekty všech typů. 

HMC ČR je mezinárodně expandující konzultační a realizační společnost působící v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE), specializovaná na strategický management a marketing.  HMC ČR reprezentuje model centra excelence v oblasti strategického marketingu a komunikace ve zdravotnictví. HMC ČR poskytuje také poradenské a realizační služby v oblasti využití nových IS a ICT technologií jako jsou například systémy Customer Relationship Management a Customer Value Management. Tyto systémy ve spolupráci s klienty a experty v oboru navrhuje, vyvíjí a implementuje.

Popis projektu

Multidisciplinární tým expertů HMC ČR vyvinul na základě vlastních výzkumů, realizačních zkušeností a odborných znalostí získaných dlouhodobým studiem výsledků výzkumů a odborných materiálů z oborů IT/ICT, Strategie, Management, Systémová analýza a Informační management metodiku a know how pro vývoj systému Business Intelligence nové generace. Součástí firemního strategického programu s názvem Business Intelligence Next Generation (BING), jehož cílem bylo vytvoření nové generace komplexních a uživatelsky efektivních systémů Business Intelligence, je řada projektů zaměřených na vývoj jednotlivých modulů resp. částí BING. Prvním z řady projektů v rámci programu BING je projekt s názvem Market & Marketing (M&M BING), jehož cílem bylo vytvořit nástroj na efektivní zpracování a analýzu dat, která do webového prostoru umisťují všechny subjekty působící na trhu či v jeho sledované relevantní části (tržní segment) a také dat, která podnik vytváří svými aktivitami (obchod, marketing).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2009 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 16 083 000 Kč
Celková požadovaná dotace 9 646 000Kč
Míra podpory dle žádosti 60%