2.2 ITS01/043 Portfolio nových internetových řešení – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu je tvorba nového IS/ICT produktu – portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje.

PragoData Consulting

Charakteristika žadatele

Vznik společnosti se datuje do roku 1992, pod jménem PragoData Consulting s.r.o. pak existuje od roku 2004. Společnost se od své přeměny v roce 2004 specializuje na konzultační služby v oblasti IT, zákaznický vývoj, projektové řízení a systémovou integraci. Žadatel se dlouhodobě zaměřuje na zákazníky z veřejného sektoru – státní správu, vysoké školy, distribuční a energetické společnosti. Mezi referenční zákazníky patřila například Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, Magistrát měst Jihlava či Ostrava, Česká správa sociálního zabezpečení apod. Společnost sídlí v Brně, patří mezi malé podniky a v roce 2010 měla 16 zaměstnanců.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu – portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Jeho součástí jsou následující systémy: Systém pro interaktivní správu webového obsahu; e-learningové systémy a systém řízení vzdělávání; systém digitální knihovny; dále pak systémy pro řízení procesů, správu dokumentů (DMS), správu přístupů a desktop publishing.

Moduly jsou postaveny jako nezávislá internetová řešení, která je však možné vzájemně integrovat, přesné specifikace jsou pak předmětem zákaznického řešení. Cílem projektu je rozšíření portfolia zákazníků o nové segmenty – zejména z oblasti MSP.

V průběhu realizace projektu došlo k obsazení pěti nových pracovních míst, podpora byla čerpána na mzdy zaměstnanců a související náklady.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a Strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 11. 2008 31. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 12 999 929 Kč
Celková požadovaná dotace 7 798 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%