2.2 ITS01/032 INSYS – Systém integrace a detekce ve videoobraze – kraj Středočeský

Výsledkem podpořeného projektu je softwarový Systém integrace a detekce ve videoobraze – INSYS.

Charakteristika žadatele

Projekt realizovala společnost Integoo s.r.o., zabývající se integrací bezpečnostních systémů se zvláště silnou pozicí v oboru IP kamer. Poskytuje široké spektrum služeb, od návrhu systému přes jeho dodávku, instalaci a začlenění do stávající infrastruktury až po převzetí odpovědnosti za jeho bezchybný provoz. Mezi zákazníky firmy patří významné banky, dopravní společnosti, úřady a průmyslové podniky.

Popis projektu

Výsledkem projektu je softwarový Systém integrace a detekce ve videoobraze - INSYS, který umožňuje následující kroky:

  • systém integrace technologií s podporou rozhodování určený pro bezpečnostní

a krizové složky

  • online systém vyhodnocení stavu bezpečnostních technologií a detekce nebezpečných

jevů

  • informační portál s připravenými scénáři řešení bezpečnostních a krizových

situací

  • nástroje pro detekci a modelování procesů
  • geografická lokalizace incidentů vázaná na databáze krizových řešení
  • systém vizualizace stavů bezpečnostních technologií u systémů podporujících

krizová řešení

  • integrační nástroje pro různé kamerové systémy
  • subsystémy zpětné analýzy probíhajících stavů

Integrační systém bezpečnostních technologií a detekcí ve video obraze slouží k vytváření logických vazeb a autonomnímu provozu na straně serveru a zároveň pro sjednocení obsluhy integrovaných technologií, snižuje nároky na odbornost obsluhy a tím i náklady na fyzickou ostrahu objektů nebo areálů. Integrační systém umožňuje z jednoho místa spravovat, sledovat a ovládat připojené technologie bez přítomnosti technika v místě instalace zařízení. Datové přenosy ze zařízení jsou realizovány pomocí sítě LAN nebo Internet, což zásadně šetří dojezdový čas při zásahu nebo zcela vytlačuje přítomnost technika v lokalitě.

V rámci projektu bylo vytvořeno 6 nových pracovních pozic.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2008 1. 5. 2010
Celkové způsobilé výdaje 8 830 459 Kč
Celková požadovaná dotace 5 298 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %