2.2 ITS01/029 Vývoj a implementace univerzálního simulačního modelu – Moravskoslezský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl vývoj univerzálního simulačního modelu transportního systému výrobního procesu, čímž společnost získá konkurenční výhodu na trhu.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost Taurid Ostrava s.r.o., založená v roce 2003, se zabývá realizací řízení výrobních procesů v komplexních dodávkách a službách pro zákazníky na celém světě. Hlavním předmětem činnosti této firmy je podnikání v oblasti širokého spektra služeb, jako jsou projekční práce v CEA ePLAN nebo ve Schématu CAD, vývoj uživatelského software pro řídicí systémy, vývoj uživatelského software pro operátorské panely, vývoj uživatelského software pro vizualizační a monitorovací stanice a další.

Od svého založení úspěšně podniká na českém trhu i v cizině a prosazuje se sofistikovanými a kvalitními službami a širokou škálou dalších doprovodných činností.

Společnost nabízí své služby v oblasti automatizace technologických procesů zejména zákazníkům v České republice a na švýcarském a rakouském trhu. Zákazníkům, kteří se zabývají například zpracováním ocelových pásů dělením, provádějí povrchovou úpravu nerezových drátů a polotovarů či se zabývají výrobou tekutých léčiv, nabízí firma Taurid Ostrava s.r.o. kompletní dodávky elektročásti včetně řídicího systému.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podpořen v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, byl vývoj univerzálního simulačního modelu transportního systému výrobního procesu. Cílem žadatele bylo vytvořit model, který by simuloval a ověřoval, zda-li je navržený typ transportního systému schopen zajistit konečným zákazníkem požadovanou produkci za jednotku času. Záměrem projektu je optimalizovat dimenzování transportu a šetřit výrobní náklady na obou stranách, tj. jak na straně dodavatele tak i provozovatele.  V souvislosti s realizací projektu byla ve společnosti vytvořena nová pracovní místa pro odborné pracovníky.

Realizace projektu povede k posílení stávající pozice na trhu a k získání konkurenční výhody.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 6. 2008 30. 11. 2009
Celkové způsobilé výdaje 3 340 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 004 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%