2.2 ITS01/020 Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací ve firmě SwissCentrum software, s.r.o. – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím nového IS/ICT řešení.

Charakteristika žadatele

Od založení firmy v roce 1996 se firma zaměřovala na podporu a vývoj aplikací v prostředí FoxPro a na dodávku hardware a zakázkového software malých a středních společností. Od roku 2005 se firma nově zaměřila na vývoj software Řízená dokumentace (evidenční dokumentace u firem, které mají zaveden systém managementu jakosti) a „Docházkové systémy“.

Firma se snaží zabezpečit svou existenci v oblasti software, z tohoto důvodu bylo vstoupeno do programu ICT, aby byl převeden vlastní systém ManIS do prostředí, ve kterém se využijí moderní technologie (internet, mobilní komunikace, GPS, čárové kódy, RFID cipy pro identifikaci zboží).

Popis projektu

V rámci projektu byly řešeny následující oblasti:

Rozšíření webové aplikace MANIS DMS (Document management systém), která je určena k podpoře firem se zavedeným certifikátem jakosti ISO 9001, o funkce které souvisí s certifikáty ISO 14000 a ISO 18000 a vývoj nových funkcí pro potřeby ISO 9001. Pro vývoj těchto funkcí budou využity poradenské společnosti v oblasti zavádění ISO norem.

Převod aplikace Řízená dokumentace na vyšší databázové systémy. Nyní se používá databáze MYSQL.

Převod ekonomického a výrobního systému MANIS na webovou aplikaci spustitelnou přes libovolný prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Opera a jiné).

Hlavními přínosy projektu jsou zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím nového rešení a zvýšení zamestnanosti – minimálne o 5 pracovníku z oblasti ICT.   

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2008 30. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 8 394 000 Kč
Celková požadovaná dotace 5 034 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%