2.2 ITS01/006 Distribuovaný systém pro řízení strojů, procesů a měření – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu byl vývoj obecně použitelného programového vybavení pro řízení strojů a procesů, měření a sběry dat.

Charakteristika žadatele

Společnost dataPartner, založena v roce 1998, působí především v oblasti dodávek a realizace informačních a řídicích technologií pro zákazníky především z oblasti strojírenství a energetiky. Jedná se o malý podnik se sídlem v Českých Budějovicích.

Zpočátku se firma věnovala především distribuci operačního systému reálného času pro zabudované aplikace od roku 2000 k němu přibyl produkt RTX pro vývoj software pro běh aplikací v reálném čase pod MS Windows od společnosti VenturCom, později Ardence a dnes IntervalZero. S těmito špičkovými technologiemi dataPartner nejen obchoduje, ale také je využívá pro vývoj a implementaci vlastního softwarového produktu DisCO®  k řízení časově kritických aplikací v pevném reálném čase. Po celou dobu existence se společnost dataPartner zabývá vývojem softwarových produktů.

Popis projektu

Cílem podpořeného projektu bylo vyvinout obecně použitelné programové vybavení pro řízení strojů a procesů, měření a sběry dat.  V rámci inovace systému byl proveden vývoj nové verze běhového systému (run-time) a jeho komponent, který je obohacen o moderní prvky.

Základní funkční princip spočívá ve výkonném a stabilním běhovém systému, který poskytuje potřebné funkcionality a prostředí pro běh uživatelské aplikace. Runtime umožňuje paralelní běh uživatelské aplikace, a to jako distribuované programové vybavení spuštěné současně ve více samostatných procesorech. Funkcionality poskytované běhovým systémem splňují požadavky na stabilitu, účelnost a jednoduché použití. Díky tomu se vývojář může plně soustředit pouze na řešení zadané úlohy bez nutnosti vytváření pomocných modulů a funkčních celků. Běhový systém umožňuje distribuci funkcionalit v rámci jedné aplikace na samostatné procesory, které podle potřeby mohou pracovat na různých platformách, ale vzájemně spolupracovat a tak umožňovat vytvářet nové aplikace, budované jako heterogenní multivalentní výpočetní síť. V průběhu řešení projektu vznikly programové knihovny, které poskytnou potřebnou množinu funkcí. Součástí projektu bylo také vytvoření metodiky na bázi agilních principů, pro snadnou práci s výsledky projektu, při běžné inženýrské praxi.

Realizací podpořeného projektu vzniklo 8 pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2008 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 8 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 479 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%