2.2 ITS 01/033 Vývoj produktu MakeDoc Documentation FrameWork – Moravskoslezský kraj

Předmětem podpořeného projektu je realizace vývoje produktu MakeDoc Documentation FrameWork, dokumentačního řešení pro podnikové integrační projekty v oblasti telekomunikace, bankovnictví a utility. Projekt byl realizován v Moravskoslezském kraji.

MakeDoc

Charakteristika žadatele

Žadatelem je společnost PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Jedná se o střední podnik, založený v roce 1991 jediným českým vlastníkem. Od svého založení se zabývá vývojem a implementací software.

V současnosti zaměstnává více než 180 kvalifikovaných softwarových analytiků a vývojářů. Společnost PIKE ELECTRONIC poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoje a administrace software pro high-end segmenty – především v oborech telekomunikace, bankovnictví a zdravotnictví. V současné době se informační infrastruktura v těchto high-end segmentech realizuje pomocí aplikací od různých dodavatelů pomocí nástrojů tzv. integračního middleware, který působí jako prostředník mezi integrovanými aplikacemi. Se stoupajícím počtem nových služeb cílovým zákazníkům se však integrace pomocí middleware stává nepřehlednou. A právě v tomto místě vyvstává potřeba po unifikovaném dokumentačním systému, který by se tohoto úkolu ujal. 

Cílem společnosti je tedy pomocí nově vytvořeného týmu kvalifikovaných IT odborníků z regionu vyvinout produkt pro firemní zákazníky, který umožní vytvořit a udržovat detailní dokumentaci stávajícího prostředí.

Popis projektu

Předmětem projektu je realizace vývoje produktu MakeDoc Documentation FrameWork.  Produkt MakeDoc je dokumentační řešení pro podnikové integrační projekty. Je určen pro generování tisknutelné dokumentace rozsáhlých projektů v oblastech jako telekomunikace, bankovnictví a utility, kde jsou integrační platformy nejčastěji používány.

Produkt obsahuje jádro, které bude rozšiřitelné o zásuvné moduly. Každý modul rozšiřuje dokumentační schopnosti aplikace o nové platformy či systémy. Do produktu budou postupně přibývat moduly pro dokumentace nových oblastí. Každý z odborníků má na starosti vytvoření zásuvného modulu pro konkrétní podporovanou softwarovou aplikaci. Dalšími výstupy projektu jsou mimo jiné:

  • zvládnutí špičkových technologií a jejich nasazení v regionu,
  • rozšíření spolupráce s vysokými školami formou stáže studentů a spolupráce na tématech jejich studentských prací.

V rámci projektu je podpořeno 15 nově vytvořených kvalifikovaných pracovních míst.

Projekt navazuje na dlouholetou spolupráci s některými klíčovými zákazníky a s pracovišti na vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci). Projekt je realizován v Ostravě.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1.7.2008 30.7.2010
Celkové způsobilé výdaje 26 062 159,- Kč
Celková požadovaná dotace 13 029 000,- Kč
Míra podpory dle žádosti 50%