2.2 ITP03/757 IT OMNIPACK – Královéhradecký kraj

Cílem podpořeného projektu je zajistit on-line přístup k jednotným a aktuálním datům a informacím systému PERPETUM pro všechny články dodavatelského řetězce, od pracovníků společnosti OMNIPACK, přes servisní partnery až po konečné zákazníky.

Charakteristika žadatele

Společnost OMNIPACK s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem jak typizovaných průmyslových obalů (palety, přepravky, boxy a další), tak obalů, které jsou vyvíjeny přímo dle požadavků zákazníků. Výrobní závod společnosti je v Jaroměři. Klíčový zákaznický segment společnosti představují dodavatelé pro automobilový průmysl v tuzemsku, na Slovensku a v SRN.

Popis projektu

Společnost OMNIPACK vyvinula pro klíčový segment zákazníků unikátní systém komplexního managementu obalů PERPETUM, který zákazníkům garantuje vícenásobné používání obalů a v případě poškození či ukončení projektu bezplatné zpětné odebrání a zajištění jejich likvidace, případně recyklace. Cílem společnosti je rozšíření systému PERPETUM i do dalších odvětví (elektrotechnický, chemický, potravinářský). Poskytování tohoto nadstandardního poprodejního servisu, s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka je pro OMNIPACK významnou konkurenční výhodou na trhu malých a středních výrobců obalů. Zajištění rozvoje systému PERPETUM vyžaduje vybudování silné partnerské sítě v rámci celé střední Evropy.  Nezbytnou podmínkou pro efektivní řízení a koordinaci poprodejních služeb, poskytovaných v systému PERPETUM je implementace webového řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a partnerskými organizacemi.

Cílem plánovaného projektu je zajistit on-line přístup k jednotným a aktuálním datům a informacím systému PERPETUM pro všechny články dodavatelského řetězce, od pracovníků společnosti OMNIPACK, přes servisní partnery až po konečné zákazníky. Realizací projektu získají uživatelé zároveň efektivní softwarové nástroje pro 1) elektronizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů, 2) řízení zásob a logistiky obalů v systému PERPETUM, 3) řízení a kontrolu zpracování zakázek a 4) automatizaci činností CRM.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 – Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2011 30. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 8 286 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 103 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%