2.2 ITP03/722 Pořízení a implementace ERP systému – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení a implementace nového ERP systému.

Charakteristika žadatele

Společnost Obaly Morava, a. s. sídlící v Otrokovicích je jediným českým výrobcem vlnitých lepenek a obalů. Hlavním předmětem činnosti firmy Obaly Morava, a.s. je výroba dvou, tří a pětivrstvých lepenek a kompletního sortimentu kartonáže jako jsou klopové kartony, tvarové výseky či lepené krabice. Společnost působí na trhu od roku 1996.

V rámci výroby dbá společnost na ochranu životního prostředí; její produkty jsou plně recyklovatelné a společnost je držitelem certifikátu RESY a Grünepunkt. Dále je členem ve sdružení EKOKOM, společnosti pro nakládání s odpady. Společnost je certifikována v systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2000.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení a implementace nového sofistikovaného firemního informačního systému (IS/ICT). Tato změna přinesla kromě kompletního sjednocení všech ekonomických, obchodních, výrobních a kancelářských činností také možnost přechodu na moderní automatický systém skladování společnosti Obaly Morava, a.s.

Základním řídícím informačním systémem je systém ERP. Hlavním přínosem plánování výroby systému ERP je zkrácení průběžné doby od přijetí zakázky až po expedici a zvýšení průchodnosti výroby.

Součástí pořízení a implementace informačního systému byla i dodávka nezbytného hardwarového vybavení k podpoře a zabezpečení chodu IS.

Realizací projektu došlo k výraznému zvýšení produktivity společnosti, zvýšení obratu a zisku a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Obaly Morava, a. s.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 12. 2010 30. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 33 899 942 Kč
Celková požadovaná dotace 16 949 971 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%