2.2 ITP03/306 Implementace IS řízení zásob podporující automatizaci a řízení vztahů s dodavateli pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů a rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení spol. FV-Plast

Cílem podpořeného projektu bylo zavedení systému na řízení skladu.

2.2 ITP03/306 Implementace IS řízení zásob podporující automatizaci a řízení vztahů s dodavateli pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů a rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení spol. FV-Plast

Charakteristika žadatele

Společnost FV-Plast byla založena v roce 1990. Od začátku se firma specializuje na výrobu a s tím související vývoj plastových systémů pro tlakové rozvody pitné vody a teplé užitkové vody, ústředního a podlahového vytápění. Výrobní i obchodní základna je soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice.

Společnost již od r. 1991 stále pracuje na rozšiřování nabízeného sortimentu v závislosti na vývoji poptávky, která souvisí s potřebami nových moderních technologií a rovněž požadavky životního prostředí. Společnosti se podařilo dostat na úroveň předních západoevropských výrobců. Převratnou novinku v oblasti vývoje představovaly v roce 1994 plastové navařovací kulové kohouty. V roce 2003 zahájila společnost FV-Plast jako první tuzemská firma výrobu plastových trubek s hliníkovou fólií.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na implementaci výkonného informačního systému umožňující zvýšení úrovně vlastních řídících a logistických procesů v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.  Spolehlivé bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů.                                                                                                  

Většina činností řízeného skladu je monitorována a evidována počítačovým systémem, který je založen na jednoznačné identifikaci každého uskladněného zboží čárovým kódem, kterým jsou označeny také adresy všech skladových lokací.  Etikety s čárovým kódem jsou rovněž používány pro identifikaci palet či kartonů v rámci pohybu zboží po skladě i pro označování zásilek opouštějících sklad.     

Další aktivita projektu byla zaměřená na modernizaci a rozšíření firemní počítačové sítě a zabezpečení jejího provozu v souvislosti s připojením brněnské pobočky a v návaznosti na zvýšené požadavky na firemní počítačovou síť v důsledku implementace IS řízení zásob podporující automatizaci a řízení vztahů s dodavateli pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně implementace a propojení stávajícího informačního systému s novým systémem pro řízené skladování.

Realizace projektu měla okamžitý efekt na vstup do prodejní sítě např. spoleřnosti Bauhaus, kam by se společnost FV-Plast bez jeho zavedení nedostala.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení Datum ukončení 15. 2. 2011 18. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 9 582 001 Kč
Celková požadovaná dotace 4 791 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %