2.2 ITP03/1328 ICT pro technologické centrum Klastru - kraj Vysočina

Cílem projektu byla implementace nového informačního systému typu PLM, který umožnil zefektivnit proces vývoje nových produktů prostřednictvím vyššího využití informačních technologií.

Charakteristika žadatele

Družstvo CGMC poskytuje od roku 2009 výzkumné a vývojové služby pro strojírenské podniky. Zaměřuje se především na vývoj produktů v oblasti automatizace, robotizace, mechatroniky a měřících zařízení. Hlavními zákazníky jsou především firmy seskupené v Klastru obecného strojírenství (75 podniků z oborů strojírenství a elektrotechniky). CGMC je zároveň řídícím členem a administrátorem tohoto Klastru.

V letech 2009-2011 bylo díky podpoře z Operačního programu Podnikání a inovace, programu podpory Spolupráce vybudováno sedm vlastních specializovaných vývojových a testovacích pracovišť.  Tato pracoviště jsou v současnosti využívána jak pro interní vývojové aktivity (automatizační a robotické prvky, měřící zařízení), tak pro externí vývojové a testovací zakázky zadávané přímo zákazníky.

Popis projektu

Projekt si kladl za cíl vytvoření komunikační, znalostní a vývojové IT platformy, která integruje dílčí vývojové služby a činnosti do komplexní služby řízení životního cyklu výrobku (software typu PLM).

Centralizovaná znalostní základna a na ní založené softwarové nástroje na podporu týmové spolupráce přispěla ke zkrácení inovačního cyklu, zvýšení pružnosti reakce na požadavky trhu a snížení nákladů na zavedení inovovaného výrobku na trh. V rámci projektu byly implementovány i softwarové nástroje pro document a workflow management, produktový management včetně řízení změn technické a výrobní dokumentace, projektový a týmový management a řízení jakosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2012 31. 3. 2013
Celkové způsobilé výdaje 15 511 600 Kč
Celková požadovaná dotace 9 286 400 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%