2.2 ITP03/1278 ICT Kovo Planá - Jihočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení informačního systému pro řízení výrobkového portfolia.

Charakteristika žadatele:

Hlavním předmětem podnikání KOVO PLANÁ a.s. je povrchová úprava a svařování kovů a dalších materiálů, výroba strojů, zámečnictví a kovoobrábění.

Společnost se specializuje především na výrobu technicky náročných a rozměrných ocelových konstrukcí pro manipulační a přepravní zařízení (eskalátory, dopravníky, jeřáby). Tato činnost má v místě podnikání společnosti, v Plané nad Lužnicí, dlouholetou tradici. Charakter výroby je malosériový s velkým množstvím variant a modifikací dle požadavků zákazníka.

Popis projektu:

Softwarové vybavení společnosti KOVO PLANÁ a. s. neumožňovalo před realizací projektu při vývoji a konstrukci efektivně využívat skutečnost, že převážnou většinu produkce lze technologicky odvozovat od malého počtu základních typů koster. Kvůli tomu byly kladeny vysoké kapacitní a organizační nároky na pracovníky oddělení konstrukce a technické přípravy výroby, což způsobovalo časté zpožďování spouštění výrobní fáze zakázek, vysokou chybovost a administrativní náročnost výrobní přípravy. V důsledku toho docházelo k nárůstu nákladů způsobených častými změnami výrobního plánu a opravami neshodných sestav.

Na základě realizace projektu byl implementován software pro řízení výrobkového portfolia, který eliminuje výše popsané nedostatky. Zaměřil se především na oblasti správy výrobní dokumentace, řízení vývojových týmů a projektový (produktový) management.

V rámci modulu správy výrobní dokumentace software umožňuje vytváření knihoven standardních dílců, podsestav, sestav a výrobků, na jejichž základě automaticky vznikají jednotlivé výrobní varianty. Modul zároveň zajišťuje archivaci veškeré výrobní dokumentace, řízení změn výrobních postupů dle požadavků systému jakosti ISO, hromadné aktualizace kusovníků a výrobních norem a řízení platností dokumentů. Modul eliminuje opakované vkládání dat a zajišťuje dostupnost vždy aktuálních informací o výrobcích.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 3. 2012 23. 7. 2013
Celkové způsobilé výdaje 12 250 400 Kč
Celková požadovaná dotace 4 900 160 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%