2.2 ITP03/1238 Optimalizace informačního systému v procesu řízení výroby - Pardubický kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo pořízení nového systému řízení a plánování výroby ve společnosti Dřevojas.

Charakteristika žadatele:

Výrobní družstvo Dřevojas sídlící ve Svitavách je významným českým výrobcem koupelnového a zakázkového nábytku.  Společnost se věnuje v potřebném rozsahu i vývoji nových typů a druhů koupelnového nábytku a umyvadel v součinnosti s největšími tuzemskými a zahraničními výrobci zdravotnické keramiky. Současně se zaměřuje na nové potřeby zákazníků související s rekonstrukcí bytového fondu a připravuje další nové typy koupelnového nábytku v různém provedení s umyvadly od předních výrobců sanitární keramiky.

Společnost je schopna vyrábět nábytek z plošného materiálu, melaminovaných i dýhovaných DTD desek a z dalších druhů materiálů. Dřevojas, výrobní družstvo, disponuje vlastní lakovnou. Společnost se specializuje na výrobu koupelnového nábytku nejen pro Českou republiku a Slovensko, ale i pro Rusko, Německo a Švédsko a stabilně vyváží své výrobky také do Švýcarska.

Popis projektu:

Podstatou projektu bylo kompletní přebudování implementace informačního systému. Podpořený projekt si kladl za cíl implementovat a optimalizovat informační systém v procesu řízení výroby. V rámci projektu byla řešena optimalizace vnitřní efektivity podniku od zpracování nabídky přes přípravu výrobní dokumentace až po expedici zakázky.

Předmětem projektu bylo pořízení nového software a hardware v oblasti informačních a komunikačních technologií za účelem zefektivnění firemních procesů – snížení nákladů, zvýšení kvality výrobního sortimentu firmy a snížení zmetkovitosti a skladových zásob.  Součástí inovace SW části byla i změna HW platformy, která zvýšila produktivitu práce a umožnila využít informační systém ve všech požadovaných pracovních pozicích.

V rámci realizace projektu byl zaveden nový informační systém, nový systém řízení a plánování výroby a systém optimalizovaného řízení skladu.

Na základě uskutečnění projektu byla vytvořena dvě nová pracovní místa, a to pozice správce sítě a plánovače výroby.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 2. 7. 2012 30. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 8 890 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 445 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%