2.2 ITP03/1207 Realizace Medical Bussines inteligence systému včetně CRM systému - Kraj Středočeský

Předmětem realizace podpořeného projektu bylo pořízení informačního systému Medical Business Inteligence.

Charakteristika žadatele:

Společnost Green – Swan Pharmaceuticals ČR a.s. vznikla v roce 1998 a jedná se o jednoho z největších výrobců a dodavatelů volně prodejných potravinových doplňků v České republice.  Mezi nejznámějšími produkty patří chráněné značky GS Condro, GS mamatest a GS Lactobacily.

Popis projektu:

Na základě realizace projektu byl pořízen informační systém Medical Business Inteligence (MBI). Jedná se o informační systém zpracovávající data od lékáren na území ČR, které nakupují produkty společnosti Green – Swan Pharmaceuticals ČR a.s.

Součástí MBI se stal i CRM systém, který reportuje činnosti obchodních zástupců také formou on-line webové aplikace. Systém slouží k evidenci pracovní doby návštěv jednotlivých lékáren a lékařů, sběru a evidenci objednávek s napojením na stávající skladový a účetní informační systém Helios. Slouží k vyhodnocování merchandisingu a geomarketingu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení 1.6.2012 Datum ukončení 19. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 6 745 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 372 500 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%