2.2 ITP03/086 Pořízení a implementace ERP a RSV systémů – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo nahrazení stávajícího nevyhovujícího podnikového informačního a rozpočtového systému za nový komplexní systém.

Charakteristika žadatele

Společnost KASTEN spol. s r. o. vznikla původně s cílem provádět téměř všechny druhy stavebních prací včetně pozemních staveb na klíč. Dnes patří mezi přední soukromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. Jedná se o střední podnik, který v roce 2009 zaměstnával 74 pracovníků.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu bylo nahrazení stávajícího nevyhovujícího podnikového informačního systému a rozpočtového softwaru za nový komplexní systém, který nyní zajišťuje běžné agendy stavební firmy od ekonomických přes obslužné až k těm týkajících se čistě stavebních prací.

V rámci projektu došlo k pořízení:

  • moderního informační ERP systému,
  • systému pro oceňování a řízení stavební výroby RSV,
  • intranetového portálu – správa dokumentů,
  • dalšího potřebného HW a SW.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1.6.2010 24.1.2011
Celkové způsobilé výdaje 6 800 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%