2.2 ITP02/077 Nasazení ERP a CRM systému pro zvýšení produktivity – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo prostřednictvím implementace moderních informačních a komunikačních technologií zefektivnit komplexní proces komunikace se zákazníky.

Charakteristika žadatele

Společnost CELTIMA s.r.o. byla založena v roce 2000 jako ryze česká firma bez cizího kapitálu. Hlavní náplní společnosti je pronájem a prodej stanů a stanových hal včetně mobiliáře. V roce 2006 firma rozšířila nabídku o výrobu plachet a zpracování nánosovaných PVC textilií.

Popis projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím implementace moderních informačních a komunikačních technologií zefektivnit komplexní proces komunikace se zákazníky, akvizice nových zákazníků a řešení stávajících obchodních případů.

Za tímto účelem došlo k nasazení customizovaného CRM systému a robustního ERP systému, jehož součástí je i aplikace pro alokaci lidských zdrojů, monitoring jejich vytěžování, plánování, utilizace strojů, kontrolní aspekty atd. Kromě SW došlo také k pořízení nezbytného hardware.

Společnost si od realizace projektu slibuje výrazný dopad na produktivitu a ziskovost celé společnosti a považuje jej za výrazný krok k rozšíření působnosti společnosti nejen v ČR, ale také v zahraničí. Z pohledu firmy se jednalo o strategickou investici, která by měla vést např. ke zvýšení obratu o 30 %, ziskovosti o 50 % či ke snížení času administrativních úkonů až o 30 %. Vliv projektu na zvýšení tržního podílu společnost odhaduje na 3 – 5 %.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2009 22. 11. 2010
Celkové způsobilé výdaje   5 905 000 Kč
Celková požadovaná dotace   3 543 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%