2.2 ITP01/436 Digitální stomatologická laboratoř – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo pořízení moderní technologie určené k výrobě zubních náhrad.

STOMAL spol. s r.o.

Charakteristika žadatele

STOMAL, spol. s r.o. patří mezi největší stomatologická zařízení v České Republice, jehož tradice sahá až do roku 1960. Do roku 1999 společnost provozovala 12 ordinací a zubní laboratoř, která tyto ordinace zásobovala stomatologickými protetickými výrobky. Díky spolupráci s velkým počtem zubních ordinací se firmě podařilo vybudovat zubní laboratoř se silným personálním i technickým zázemím. Investice do nových výrobních technologií, vzdělávání zaměstnanců a ICT umožnily společnosti dodávat stomatologům o třídu lepší výrobky za cenu srovnatelnou s konkurencí.

Popis projektu

Cílem projektu je pořízení moderní technologie určené k výrobě zubních náhrad z různých materiálů na bázi keramiky, popř. kovu. Princip technologie spočívá v pořízení digitální 3D fotografie sádrového modelu chrupu pacienta a v následném automatickém vygenerování vhodné zubní náhrady počítačem. Tuto zubní náhradu může technik za pomocí počítače a sofistikovaného CAD software libovolně upravovat do požadované podoby. V dalším kroku je virtuální návrh rekonstrukce defektu zubu přenesen do obráběcího stroje,  který náhradu z požadovaného materiálu rychle a precizně vyfrézuje. Oproti konvečnímu způsobu výroby zubní náhrady tato technologie přináší celou řadu výhod jak pro ošetřujícího lékaře, tak i pro pacienta.  Mezi hlavní přednosti patří mimořádná přesnost (umožňující řešit i komplikované defekty chrupu), vysoká rychlost (pacient může být proteticky ošetřen během jediné návštěvy u lékaře), přístup k moderním materiálům (frézované zubní náhrady jsou 100% biokompatibilní, rentgenovatelné a estetické) a široká indikace protetických výkonů.

Součástí investičního záměru je pořízení digitální kamery (skeneru) pro 3D obraz chrupu, obráběcího stroje, vypalovací pece, výpočetní techniky, software a licenčních práv nutných pro provoz technologie.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2010 27. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 301 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 223 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%