2.2 ITP01/259 Správa dat třetího tisíciletí v Kovárně “VIVA“ – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo vytvoření uceleného kompletu správy a vyhodnocení dat.

Charakteristika žadatele

Kovárna “VIVA“ Zlín, spol. s r.o. produkuje zápustkové výkovky z oceli pro různá průmyslová odvětví. Cílovými zákazníky jsou mimo odběratelů z tradičního průmyslu (důlní průmysl, výroba kontejnerů, atd.) hlavně odběratelé z oborů navazující na výrobu osobních a nákladních automobilů, vysokozdvižných vozíků, hydrauliky, speciálních elektromotorů atd. Svým zákazníkům, předním výrobcům z EU, poskytuje firma komplexní výrobní program pro zápustkové výkovky, a to od návrhu konstrukce výkovku až po jeho finální zpracování.

Popis projektu

Firma již dříve implementovala IS, který byl primárně zaměřen na řízení a plánování výroby a na ekonomiku (sklady, účetnictví, nákladové účetnictví), ale v důsledku zvyšující se produkce a úměrně tomu i nárůstu počtu dokladů a datových souborů bylo zapotřebí vytvoření uceleného kompletu správy a vyhodnocení dat. Cílem projektu bylo lepší a efektivnější využití stávajících dat. Při doplnění následujících 4 SW modulů tak byl vytvořen ucelený systém.

1) správa tech. dat včetně implementace systému a zajištění HW vybavení

2) zpracování mezd a personalistiky

3) zpracování docházky a odvádění výroby

4) jakost (CAQ)

Data byla provázána tak, aby byla k dispozici všem útvarům společnosti a tím bylo dosaženo multiplikačních efektů.

Projekt měl prokazatelný vliv na přímé zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 8.11.2007 28.4.2009
Celkové způsobilé výdaje 5 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%