2.2 ITP01/187 Investice do rozšíření kapacity ICT ve společnosti KALIBRA NOVA s.r.o. – Karlovarský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo kompletní vybavení společnosti nejmodernější informační a komunikační technologií.

Charakteristika žadatele

Společnost KALIBRA NOVA, s.r.o. byla založena roku 1998 jako dceřiná společnost firmy KALIBRA Karlovy Vary, s.r.o. Živnostenské oprávnění pro výrobu plastových oken bylo společnosti vydáno v roce 2003, do té doby firma prováděla pouze montáž plastových oken od externích dodavatelů. Před zavedením nové výroby plastových oken v roce 2003 měla KALIBRA NOVA s.r.o. 16 zaměstnanců. Realizací výroby plastových oken došlo ke konci roku 2003 k nárůstu počtu zaměstnanců na 55 a v současné době (rok 2007) již má společnost přes 90 zaměstnanců.

Popis projektu

Předmětem projektu je kompletní vybavení společnosti KALIBRA NOVA s.r.o. nejmodernější informační a komunikační technologií. Nejdůležitější složkou investičních nákladů bude rozšíření stávajícího firemního systému o nové výrobní a předvýrobní moduly. Těmito moduly budou:

a) automatické řízení výrobních procesů obráběcího centra

b) plánovací a kreslící software na výrobu ALU pro obráběcí centrum

c) rozšíření o systém evidence pomocí čárových kódů

V rámci akce bude společnost investovat do zřízení zcela nového call-centra s připojením na centrální firemní databázi.

Pořízení a implementaci těchto systémů do společnosti bude třeba zabezpečit i z hlediska hardwarového vybavení.

Takto nově vytvořená moderní informační a komunikační síť společnosti bude pro své potřeby vybavena i záložním systémem pro oddělené spravování a zálohování dat.

Úspěšná realizace překládaného projektu výrazně zefektivní veškeré (zejména výrobní) procesy a přispěje tak k posílení konkurenceschopnosti společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 2. 1. 2008 25. 8. 2010
Celkové způsobilé výdaje 4 465 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 232 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%