2.2 ITP01/128 Zkvalitnění rozhodovacích a komunikačních procesů v biotechnologické společnosti – Pardubický kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vytvoření jednotného systému pro komunikaci, práci s dokumenty, řízení všech výrobních operací, podpůrných a pomocných zařízení a technologických celků a zvýšit tak efektivitu práce v celé firmě.

Contipro

Charakteristika žadatele

CPN spol. s r.o. byla založena v roce 1997 a je součástí holdingu Contipro Group sdružující tři společnosti. Centrum jejích aktivit tvoří produkce aktivních substancí s využitím v kosmetice a výživě. Kromě toho se ve vlastních laboratořích věnuje výzkumu a vývoji. Holding disponuje širokou skladbou produktů s využitím ve farmacii a kosmetice. Navíc se skupina zabývá i mladým a rychle se vyvíjející oborem nanobiofarmacie. Své aktivity zaměřuje především na tkáňové inženýrství, hojení ran, genovou terapii a cílenou distribuci léků.

Popis projektu

Vzhledem k intenzivnímu růstu společnosti, provázenému zvyšováním počtu zaměstnanců, obratu a zákonitě i množství zpracovávaných dat, se společnost rozhodla pro zásadní inovaci a rozvoj informačních a komunikačních technologií používaných ve společnosti.

Základním cílem projektu bylo vytvořit jednotný systém pro komunikaci, práci s dokumenty různých forem, řízení všech výrobních operací, podpůrných a pomocných zařízení a technologických celků. V rámci řešení projektu byla kromě zkvalitnění komunikačních a rozhodovacích procesů a řízení výrobních operací řešena i řada navazujících činností jako např. monitoringy parametrů výroby a souvisejících činností, vytváření podkladů pro plánovanou údržbu, shromažďování a vyhodnocování informací o případných vzniklých havarijních stavech apod.

Projektem došlo ke zvýšení efektivity práce v celé firmě odstraněním časových prodlev při komunikaci, projasněním podkladů pro rozhodování a koncentrací prostředků na řešení klíčových problémů. Zkvalitněním řízení technologií se snížila rizika spojená s havarijním přerušením výroby.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1.8.2007 22.12.2009
Celkové způsobilé výdaje 7 800 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 900 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%