2.2 ITP 02/361 Implementace podnikového systému do výroby společnosti ZAHAS s.r.o. – Olomoucký kraj

Předmětem projektu bylo pořízení informačního systému, který nahradil řešení skládající se z několika vzájemně neprovázaných softwarových produktů. Současně bylo rozšířeno hardwarové vybavení, které bylo v prostředí rozvíjejícího se podniku zcela nedostačující. Projekt byl realizován v Olomouckém kraji.

ZAHAS s.r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost ZAHAS s.r.o. je výrobně dodavatelská firma, která vznikla v roce 1994. Společnost je zaměřená na výrobu, distribuci a úpravy výrobků pro potřeby profesionálních a dobrovolných hasičských sborů a záchranných jednotek.

Od roku 2002 společnost vyrábí zásahové oděvy "ZAHAS",pracovní stejnokroje, trička a dalších výstrojní součástky.

Společnost ZAHAS s.r.o. je malý podnik s 24 zaměstnanci, který sídlí v Trnávce, části Lipníku nad Bečvou.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení informačního systému, který nahradil řešení skládající se z několika vzájemně neprovázaných softwarových produktů. Současně bylo rozšířeno hardwarové vybavení, které bylo v prostředí rozvíjejícího se podniku zcela nedostačující. Pořízen byl docházkový a stravovací systém, jehož datová základna byla centralizována právě v novém informačním systému. Implementace nového ERP systému povede k zvýšení efektivity vnitropodnikových procesů a růstu konkurenceschopnosti žadatele.

ERP systém pokrývá kompletní podnikovou agendu-řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů, mezd, personalistiky, docházky + stravování, zakázek, skladů atd. Docházka a stravování je propojena s RFID terminály a bude poskytovat efektivní informační výměnu. Pro zajištění bezproblémové funkce systému byl v rámci projektu pořízen server včetně pracovních stanic pro zaměstnance implementací dotčených oddělení. Byla rozšířena VoIP ústředna, zvýšeno zabezpečení sítě (HW firewall) a pro provoz skladů byly zakoupeny čtečky čárových kódů (centralizace údajů v IS). Předkládaný projekt znamená významné zvýšení ICT vybavenosti podniku, které lze považovat za klíčové pro plánovanou efektivizaci a budoucí rozvoj podniku.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 3.8.2009 31.12.2010
Celkové způsobilé výdaje 2 998 300,- Kč
Celková požadovaná dotace 1 798 000,- Kč
Míra podpory dle žádosti 60%