V 1. etapě bylo realizováno následující:

  • logo Central EuropeSpuštění webových stránek o projektu
  • Příprava analýzy na téma klastrová politika v České republice a její zařazení v rámci národních strategických dokumentů. V současné době je k dispozici pouze pracovní verze. Předložení finální verze je naplánováno do konce roku 2011. Finální verze bude zveřejněna na webových stránkách projektu v roce 2012.
  • logo ERDFZahájení dotazníkového šetření v rámci aktivity, která nese název ,,Mapování potenciálu pro vznik a vzájemnou spolupráci klastrů působících v nových či nově se rozvíjejících odvětví.“  Osloveno bylo 10 českých klastrů, které na trhu působí více než 3 roky. 6 klastrů dotazník vyplnilo a odevzdalo.
  • Plánování tzv. ,,matchmaking roadshow“. Tato aktivita bude mít podobu mezinárodního workshopu pro klastrové manažery.  Hlavním cílem workshopu bude vytvoření komunikační platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností. První ,,roadshow“ se uskuteční v březnu 2012 v Bratislavě a ústředním tématem bude automobilový průmysl.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR