Interoperabilita železniční infastruktury

Oficiální název technologické platformy

Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

Popis technologické platformy

Interoperabilita železniční infrastruktury spadá svoji činností do odvětví stavebně – strojírenského a dopravního průmyslu. Technologická platforma vznikla na začátku roku 2008 a sídlí v Praze. Zabývá se především výstavbou železničních tratí, jejich elektrifikací a zabezpečením, včetně dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Na základě zapojení do výzkumu a vývoje dosahuje řady technických zlepšení s vyšší přidanou hodnotou, realizované především v oblasti železniční interoperability. Tato národní technologická platforma byla založena jako prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti českých účastníků v rámci EU. Platforma má celkem 21 řádných členů, mezi kterými jsou jak průmyslové společnosti, tak i vysoké školy, střední školy či výzkumné ústavy.

Popis projektu

Projekt Technologické platformy - Interoperabilita železniční infrastruktury, podpořený z programu SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY, se zaměřuje na činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech – expertních skupinách pro subsystémy „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a „rozhraní/kolejová vozidla“.

Zadání projektu Interoperabilita železniční infrastruktury je spojeno se záměry EU iniciovat integraci železničního průmyslu. Tato Technologická platforma má velký smysl pro další rozvoj železničního odvětví českého hospodářství, a to v návaznosti na pokračující integraci České republiky do EU.

Projekt vychází ze „Strategických obecných zásad společenství“ a jejich navazující priority – „Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur“. Projekt sledoval záměr vycházející z myšlenky, že evropská železniční infrastruktura musí respektovat požadavky interoperability transevropského železničního systému.

Sdružení Technologické Platformy zajišťuje aktivní kontakty a komunikaci mezi jejími členy i spolupracujícími partnery a institucemi a umožňuje tak vytvářet velmi dobré a vzájemné propojení podnikatelského prostředí a tím naplňovat obecný cíl programu SPOLUPRÁCE – Technologické platformy.

Členové

České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Skanska a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., AŽD Praha s.r.o., Subterra a.s., SUDOP PRAHA a.s., DT - výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s., Výzkumný Ústav Železniční, a.s., VÚKV a.s., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Edikt a.s., AK Signal Brno a.s., VOŠ a SPŠ stavební Děčín, STARMON s.r.o., Trakce, a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Vysoké učení technické v Brně, DOSTA Tábor s.r.o., Technická univerzita Ostrava

Sídlo - kraj

Kubánské náměstí 1391/11, Praha – Hlavní město Praha


Kontakt:

Ing. Bohuslav Dohnal, výkonný ředitel, tel.: +420 602 691 224, bohuslav.dohnal@sizi.cz

Adresa:

Interoperabilita železniční infrastruktury, Kubánské náměstí 1391/11, 10000  Praha

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 1,27 MB 12.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 1,7 MB 12.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR