Česká membránová platforma

Oficiální název technologické platformy

Česká membránová platforma (CZEMP)

Popis technologické platformy

CZEMP sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Rozvoj založené platformy je proto předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Základní poslání:

  • CZEMP propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky
  •  CZEMP zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru
  •  CZEMP napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových procesů mezi sebou, v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí a zahraniční
  •  CZEMP podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její rozvoj a stabilizaci

Členové

Mega a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, MemBrain s.r.o., Univerzita Pardubice – Faktulta chemicko-technologická, ASIO, spol. s r.o., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., INTERLACTO GROUP spol. s r.o., MEGA-TEC S.R.O., ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I., TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, VWS MEMSEP S.R.O., Kemwater ProChemie s.r.o., VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, KEMIFLOC, a.s., ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ, a.s., AQUA PROCON, DIAMO, S. P., O. Z. GEAM, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, SIGMA, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, ČEZ, a.s.

Sídlo – kraj

U Synagogy 3001, Česká Lípa – Liberecký kraj


Kontakt:

Ing. Dana Černínová, projektový manažer, tel.: +420 724 865 036, dana.cerninova@czemp.cz

Adresa:

Česká membránová platforma, U Synagogy 3001, 47001  Česká Lípa

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 944,81 kB 29.8.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 7,2 MB 29.8.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR