Technologická platforma strojírenská výrobní technika

Oficiální název platformy

Technologická platforma strojírenská výrobní technika

Zaměření (hlavní obor činnosti)

Strojírenská výrobní technika - obráběcí a tvářecí stroje s technologií obrábění a tváření

Další popis platformy (např. stručná historie či jiná významná informace)

Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) je sdružení 31 členských podniků z výrobní sféry, strojírenských fakult vysokých škol technických a oborových svazů. Platforma je aktivní od roku 2009, pořádá odborné semináře, konference a worhshopy. Její členové se aktivně účastní odborných akcí v zahraničí. V prvním roce činnosti byl vypracován dokument Strategická výzkumná agenda (SVA) a v druhém roce Implementační akční plán (IAP). Ve třetím roce se zaměřuje na konkrétní vytipované projekty vědy a výzkumu, které přímo vycházejí z dokumnetů SVA a  IAP.


Kontakt:

Ing. Leoš Mačák, Ing. Bedřich Musil, tel.:  224 211 623; 234 698 401, email: info@tpsvt.cz, macak@sst.cz, musil@sst.cz

Adresa:

Technologická platforma strojírenská výrobní technika, budova SST, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR