Technologická platforma bioplyn

Oficiální název technologické platformy

Technologická platforma bioplyn

Popis technologické platformy

Česká bioplynová asociace byla založena v únoru 2007 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu bioplynových technologií. Česká bioplynová asociace o. s. (CzBA) sdružuje odborníky a další zájemce o problematiku výroby a využití bioplynu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti, informuje o souvisejících technologiích, zprostředkovává důležité a v praxi osvědčené poznatky a postupy, věnuje se vztahům se státní správou a samosprávou i vztahům na mezinárodní úrovni. Je zakládajícím členem Evropské bioplynové asociace, členem Českého plynárenského svazu a České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu.

Vybudování a efektivní působení národní technologické platformy v oblasti bioplynu předpokládá zapojení většiny významných vědeckovýzkumných kapacit v ČR a klíčových aktérů v podnikatelské sféře.

Členové

agriFERM s.r.o.,MemBrain s.r.o., IHAS s.r.o., ECO trend s.r.o., GAS s.r.o., TECHNOINVEST ,a.s., NovaEnergo s.r.o., SCHAUMANN ČR, s.r.o., TEDOM s.r.o., ZP Mikulčice a.s., Vogelsang CZ s.r.o., GB Consulting s.r.o., Lanxess Central Eastern Europe, TerbaCom s.r.o., Radek Koch, DMT Environmental Technology, PipeLife-SaniTop s. r. o, Bio Servis Benešov spol. s r.o., NRG flex, s.r.o., Amper Market, a.s., Výrobně obchodní družstvo Kadov, Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Sídlo - kraj

Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice – Jihočeský kraj


Kontakt:

Ing. Jan Matějka, místopředseda představenstva, +420 602 425 755, jan.matejka@czba.cz

Adresa:

Technologická platforma bioplyn, Na Zlaté stoce 1619, 37005  České Budějovice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR