Technologická platforma bioplyn

Oficiální název technologické platformy

Technologická platforma bioplyn

Popis technologické platformy

Česká bioplynová asociace byla založena v únoru 2007 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu bioplynových technologií. Česká bioplynová asociace o. s. (CzBA) sdružuje odborníky a další zájemce o problematiku výroby a využití bioplynu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti, informuje o souvisejících technologiích, zprostředkovává důležité a v praxi osvědčené poznatky a postupy, věnuje se vztahům se státní správou a samosprávou i vztahům na mezinárodní úrovni. Je zakládajícím členem Evropské bioplynové asociace, členem Českého plynárenského svazu a České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu.

Popis projektu

Cílem projektu bylo dotvořit CzBA do podoby technologické platformy (TP) – bylo nutné zajistit zapojení všech prvků působících v oboru bioplynu od VŠ a výzkumných ústavů, přes projektanty, dodavatele technologií a provozovatele až po veřejnou správu a NNO. Na konci tohoto procesu je kompaktní instituce, která se na základě své strategické výzkumné agendy, implementačního akčního plánu a napojení na evropskou TP stala výzkumnou, inovační a expertní autoritou pro celý obor na národní úrovni.

Založení a aktivizace TP vedla k vytváření příznivého podnikatelského prostředí, spolupráci všech zúčastněných, zejména pak investorů a provozovatelů s výzkumnou a veřejnou sférou, a inovačním impulsům, které jsou potřeba pro další rozvoj oboru.

Projekt se zaměřil na následující aktivity:

 • aktivní vyhledávání členů a partnerů
 • naplnění struktury odborných sekcí a pracovních skupin
 • vztahy s evropskou TP, využití transferu know-how
 • vytvoření základních pravidel spolupráce při komunikaci, výzkumu a inovacích
 • analýza slabých míst podnikatelského prostředí v oboru bioplynu
 • stanovení minimálních standardů pro stavbu a provozování BPS
 • otázky procesu povolování a provozování BPS
 • aktivní komunikační politika vůči veřejnosti, veřejné správě a NNO
 • založení a naplnění odborné informační databáze
 • školení a workshopy pro veřejnou správu a provozovatele
 • tématické semináře a konference
 • iniciace nových výzkumných a inovačních projektů 

Vybudování a efektivní působení národní technologické platformy v oblasti bioplynu předpokládá zapojení většiny významných vědeckovýzkumných kapacit vČR a klíčových aktérů v podnikatelské sféře.

Členové

agriFERM s.r.o.,MemBrain s.r.o., IHAS s.r.o., ECO trend s.r.o., GAS s.r.o., TECHNOINVEST ,a.s., NovaEnergo s.r.o., SCHAUMANN ČR, s.r.o., TEDOM s.r.o., ZP Mikulčice a.s., Vogelsang CZ s.r.o., GB Consulting s.r.o., Lanxess Central Eastern Europe, TerbaCom s.r.o., Radek Koch, DMT Environmental Technology, PipeLife-SaniTop s. r. o, Bio Servis Benešov spol. s r.o., NRG flex, s.r.o., Amper Market, a.s., Výrobně obchodní družstvo Kadov, Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Sídlo - kraj

Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice – Jihočeský kraj


Kontakt:

Ing. Jan Jareš, člen představenstva, tel.: +420 602 563 348, jan.jares@czba.cz

Ing. Jan Matějka, místopředseda představenstva, +420 602 425 755, jan.matejka@czba.cz

Adresa:

Technologická platforma bioplyn, Na Zlaté stoce 1619, 37005  České Budějovice

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 1,32 MB 12.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 1,3 MB 12.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR