Oficiální název platformy

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii, SusChem ČR

Zaměření (hlavní obor činnosti)

Cílem platformy je zkoumat, identifikovat a eliminovat potenciální rizika vývoje chemie ve třech základních oblastech: průmyslové biotechnologie, technologie materiálů a nové typy reakcí a procesů s ohledem na technologickou vyspělost, šetrnost k životnímu prostředí, legislativu a surovinovou dostatečnost.

Další popis platformy (např. stručná historie či jiná významná informace)

Klíčovou a inicializační roli při utváření platformy sehrál Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR). Platforma sdružuje relevantní subjekty z českého chemického průmyslu se zaměřením na zvyšování konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu, iniciování, provádění a komerční využití výzkumu a vývoje, vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem, propagaci inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje a zapojení do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii, ETP SusChem.


Kontakt:

Ing. Jiří Reiss, tel.: 266 793 570, email: jiri.reiss@schp.cz

Adresa:

SusChem ČR, Dělnická 12/213, 170 00 Praha 7


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR