Regionální potravinářský klastr – Chutná hezky. Jihočesky.

Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky

Oficiální název klastru

Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky.

Popis klastru

Regionální potravinářský klastr je otevřené sdružení jihočeských malých a středních firem působících především v oblasti potravinářství, vysokých škol, výzkumných institucí a neziskového sektoru.

Cílem klastru je propojit jednotlivé členy k realizaci vývoje, výroby a prodeje svých výrobků, služeb a provádění společných aktivit. Pro jednotlivě působící subjekty by byly tyto cíle bez součinnosti v klastru obtížněji proveditelné.

Klastr je určen pro subjekty, které chtějí inovovat, vyvíjet a propagovat nové produkty a nemají dostatečný lidský, technický a finanční potenciál k zajištění celého procesu. Klastr znamená vzájemně přínosné spojení potravinářů v jihočeském regionu. Spojením na první pohled konkurenčních firem lze totiž například dosáhnout na finanční podporu inovací z evropských fondů, vytvořit silný potenciál pro účast na velkých zakázkách a posílit propagačních aktivit všech zúčastněných.

Členové

ALIMPEK spol. s r.o., PEKAŘSTVÍ NODES, spol. s r.o., Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., PEKÁRNA SUCHDOL v.o.s., Agroteam CZ s.r.o., JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., POLANSKÝCH, s.r.o., K III, spol. s r.o., Český pivovarský klastr, Akademie pro místní a regionální rozvoj obecně prospěšná společnost, EDUK CB a.s., Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., PETA Bohemia spol. s r.o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Europasta SE, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Aktivity klastru

Vize klastru je prostřednictvím rozvoje inovativních technologií a výrobních postupů zabezpečit rozvoj produkce tradičních regionálních potravin na vyšší a evropsky specifické kvalitativní úrovni, které budou významně přispívat k zvyšování zdraví a pohody (well-being) české a evropské populace.

Cíl klastru je podpořit vnímání jihočeské kvality a zdravotní prospěšnosti u spotřebitelů a zajistit pro jihočeské producenty potravin optimalizovaný, ekonomicky efektivní systém pro produkci, prodej a společnou propagaci regionálních zdravých potravin. V podstatě se jedná o zajištění a podporu inovací a vývoje nových zdravých a funkčních potravin a tradičních regionálních specialit. Strategií klastru je zapojení regionálních autorit výzkumu do zavedení systému certifikovaných zdravých a kvalitních jihočeských potravin včetně jejich propagace u spotřebitelů v rámci celé ČR a zahraničí. Klastr vytváří vhodné prostředí pro zavádění výsledků vědeckých výzkumů do praktických aplikací zejména za účelem zvýšení kvality potravin v návaznosti na tradice regionu a produkci regionálních specialit. Jako vedlejší efekt zvyšování kvality potravinářských výrobků se předpokládá navýšení exportu malých a středních firem se zajištěným dlouhodobým ekonomickým efektem pro zúčastněné členy klastru. Podstatným a nezbytným prvkem celého procesu je spolupráce Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Výzkumným ústavem potravinářským v Praze.

Sídlo - kraj

Na Zlaté stoce 690/3, České Budějovice - Jihočeský


Kontakt:

doc.Ing. Ladislav Skořepa Ph.D., jednatel sdružení, tel.: +420 607 281 069, ladislav.skorepa@gmail.com

Adresa:

Regionální potravinářský klastr – Chutná hezky. Jihočesky, Na Zlaté stoce 690/3, České Budějovice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR