Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017

Plzeňský kraj vyhlásil již 4. kolo dotačního titulu na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Podniky mohou získat dotaci až 150 tisíc korun na nákup služeb od výzkumných organizací, například vysokých škol, v Plzeňském kraji. Celkem kraj alokoval prostředky ve výší 3 miliony korun. Žádosti o dotaci lze podávat od 23. ledna 2017 do 8. března 2017.

Více informací najdete na stránkách Plzeňského kraje, zde.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR