Platforma pasivních domů

Oficiální název technologické platformy

Platforma pasivních domů

Popis technologické platformy

Centrum pasivního domu je iniciátorem nového pracovního uskupení, tzv. Platformy pasivních domů, jejímž úkolem je propojit výzkum a vývoj s potřebami průmyslu v oblasti pasivních domů.

Volné pracovní uskupení Platforma pasivních domů sdružuje průmyslové podniky všech velikostí a akademickou sféru. Technologická platforma pokrývá strategicky významnou technologickou oblast - energeticky úsporné stavebnictví.

Cílem Platformy pasivních domů je vytvoření střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje, která by zahrnovala významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v České republice. Základním nástrojem je tzv. Strategická výzkumná agenda (SVA), interní dokument definující vědecko-výzkumné priority, možný časový harmonogram i potenciální zdroj pro jejich realizaci.

Členové

PRAŽÁK s.r.o., Akad. arch. Aleš Brotánek, URSA CZ s.r.o., Jan Růžička, Skanska CZ a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Vladimír Štefek, PENATUS s.r.o., Jiří Vašíček, VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o., ADAN – úspory energie, s.r.o., SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o., Vize Ateliér, s.r.o., Ing. Mojmír Hudec, Markop FL s.r.o., Kalksandstein CZ s.r.o., SLAVONA, s.r.o., 3AD arquitectonica s.r.o., CIUR a.s., Passive house, s.r.o., WAXUM, a.s., Tremco illbruck s.r.o., DOBRÝ DŮM, s.r.o., ATREA s.r.o., Izolační skla a.s., Mgr. Stanislav Paleček, KARON s.r.o., AVE – servis, spol. s r.o., M.T.A., spol. s r.o., ENROLL CZ spol. s r.o., ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., H.L.C. spol. s r.o., Saint-gobain Isover CZ s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, JRD s.r.o., Ing. Tomáš Vanický, gromathic s.r.o., Ing. arch. Josef Smola, ROCKWOOL, a.s., Ing. arch. Michal Valert, Czech Pan s.r.o.

 

Sídlo - kraj

Údolní 567/33, Brno – Jihomoravský kraj


Kontakt:

Jan Bárta, ředitel sdružení, tel.: +420 732 121 651, jan.barta@pasivnidomy.cz

Adresa:

Platforma pasivních domů, Údolní 567/33, 602 00  Brno

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 485,07 kB 20.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 786,78 kB 20.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR