logo - Plastikářský klastr

Oficiální název klastru

Plastikářský klastr z.s.p.o.

Popis klastru

Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů.
Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru. Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji – Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (aplikovaný výzkum, nový bakalářský obor, měření výkonnosti klastrů a benchmarking), Zlínským krajem (lobování oboru, spolupráce při tvorbě Regionální inovační strategie), Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje (regionální strategie), Technologickým inovačním centrem (soutěže Inovační firmu roku, Nejlepší podnikatelský studentský záměr). Ve spolupráci s členskými středními školami se aktivně podílíme na modifikaci studijních plánů odborných předmětů a propagujeme obor zpracování plastů cílovým skupinám (děti – rodiče – výchovní poradci).

S významnými úsporami nákladů pro členské firmy již úspěšně nakupujeme elektřinu a plyn a v přípravné fázi je i projekt společného nákupu surovin, režijního materiálu a vybraných služeb

Členové

Austin Detonator s.r.o., Blatinie a.s., COMPUPLAST s.r.o., DuPont CZ s.r.o., D PLAST a.s., D PLAST-EFTEC a.s., DURA-LINE CT s.r.o., EKOTREND Ludky s.r.o., EXTRAPLAST s.r.o., Ercé plasturgie, FATRA – R.O.P. INTERANTIONAL, s.r.o., Fatra, a.s., FORM s.r.o., Frema s.r.o. Zlín, Greiner packaging, GZR plast s.r.o., INVOS, spol. s r.o., IRISA výrobní družstvo, JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., Kasko, MATEICIUC a.s., Megat – výroba z plastů Zlín s.r.o., Parzlich, Pebal s.r.o., PLASTIKA a.s., Plastika SV s.r.o., PV Plast spol. s r.o., SMARTPLAST s.r.o., SOLEA CZ výrobní družstvo, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola polytechnická, SPUR a.s., TRYMAT spol. s r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ZÁLESÍ a.s. Luhačovice, Zlín Precision s.r.o.

Aktivity klastru

Aktivity klastru lze rozdělit do 5 strategických operací: Vývoj a inovace, kde jsou realizovány projekty Testování nových surovin a technologií – nano, – eko, – bio; Zavedení nových technologií ve členských firmách Plastru; Zvládnutí nové technologie vývoje plastových výrobků a vývoje nástrojů; Identifikace rozložení teplotních polí pomocí termovizní kamery na zpracovatelských nástrojích (hlavy, hubice a kalibry extruderů, formy a chladicí vložky vstřikovacích strojů) i na hotových výrobcích. Preventivní kontrola strojního vybavení. Dále klastr realizuje projekty ve skupině Lidé: Analýza technologických postupů při vstřikování plastů; Zvyšování odborné úrovně techniků členských firem Plastru; Přenos výstupů z vývoje zpracování plastů k operátorům plastikářských strojů v podobě organizace seminářů, Prezentace inovací zpracování plastů v Plastru v rámci organizace studentských stáží a praxí.  A konečně  zajištění přístupu k ochraně duševního vlastnictví pro členy klastru. Dále realizuje klastr projekty v oblasti Nákupní středisko, Režijní centrum a Mezinárodní networking.

Zajímavosti

Klastr aktivně participuje na řadě mezinárodních projektů: Projekt Autoplast zacílený na vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů pro potřeby automobilového průmyslu v oblasti plastů je realizován s partnery z Čech a Slovenska. Dále se klastr účastní projektu ClusterPlast zaměřený na aktivní networking evropských plastikářských klastrů a projektu CERADA, který sdružuje 13 partnerů ze zemí EU, jehož výstupy lze charakterizovat následovně Benchmarking výkonnosti členských firem klastrů, PIM technologie – injekční vstřikování a keramických a kovových práškových materiálů, Technologické a kooperační burzy výrobců plastových dílů s RTD institucemi, Společný výzkum povrchové úpravy plastů.

Sídlo – kraj

Vavrečkova 5262, Zlín – Zlínský


Kontakt:

Ing. Jaroslav Toufar, ředitel klastru, tel.: +420 774 505 345, toufar@plastr.cz

Adresa:

Plastikářský klastr, Vavrečkova 5262, 760 01, Zlín

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Plastikářský klastr – prezentace

PDF dokument 807,66 kB 10.3.2014


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR