Užitečné odkazy

 • potvrzení o nedoplatcích u Správy sociálního zabezpečení, www.cssz.cz
 • základní informace o posuzování vlivu na životní prostředí dostupné na stránkách Krajského úřadu, www.kr-olomoucky.cz
 • informace o dotacích, které poskytuje Krajský úřad Olomouckého kraje, www.kr-olomoucky.cz
 • databáze podnikatelských nemovitostí vedená Krajským úřadem, www.kr-olomoucky.cz
 • cenové mapy pozemků v Olomouci a další informace pro podnikatele včetně informací o průmyslových zónách, www.olomoucko.eu
 • informace o všech podnikatelských subjektech (systém ARES), www.info.mfcr.cz
 • Výzkumné pracoviště Univerzity Palackého a Akademie věd ČR – Společná laboratoř optiky, jointlab.upol.cz
 • Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, včetně informací o Podnikatelském inkubátoru, www.vtpup.cz
 • CzechTrade, www.czechtrade.cz (agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří)

Stránky fungujících klastrových iniciativ v Olomouckém kraji:

 • Český nanotechnologický klastr, www.nanoklastr.cz
 • Český klastr přípojných vozidel a nástaveb, www.ctac.cz
 • Informačně technologický klastr Olomouc, www.iteko.cz
 • celní kódy si můžete zjistit na stránkách Celní správy České republiky, www.cs.mfcr.cz
 • informace týkající se institucí, politik a legislativy Evropské unie. Najdete zde aktuální zprávy, slovník pojmů, důležité webové odkazy či upozornění na vyhlašované podpůrné programy, www.businessinfo.cz
 • aktuální znění právních norem České republiky, www.businessinfo.cz
 • důležité informace o všech obcích České republiky, www.statnisprava.cz
 • telefonní seznam je k dispozici na  telefonniseznam.o2active.cz
 • informace o podnikatelském prostředí v rámci Evropské unie, o připravovaných legislativních změnách jež toto prostředí ovlivňují a rovněž statistické údaje z členských zemí, www.businessinfo.cz
 • informace týkající se podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů, aktuální programy, důležité výzvy a uzávěrky či upozornění na vyhlašované veřejné zakázky. Jedná se o podporu exportu, malých a středních podniků a také informace o podpoře vědy a výzkumu nebo zemědělství, www.businessinfo.cz
 • hstorie a aktuální kurzy devizového trhu ČNB, www.cnb.cz
 • EURES - nabízí škálu služeb, jejichž společným cílem je napomáhat zaměstnavatelům, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, portal.mpsv.cz
 • kontaktní místa Zemědělská agentury ministerstva zemědělství ČR, www.mze.cz

CzechInvest se mimo jiné zabývá podnikatelskými nemovitostmi a podporou dodavatelů - přehled nemovitostí určených pro podnikání je k dispozici v databázi podnikatelských nemovitostí, seznam dodavatelů je přístupný prostřednictvím databáze dodavatelů. Informace o regionu jsou k dispozici v publikaci City Invest Czech v připojeném souboru.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Olomoucký kraj

PDF dokument 239,91 kB 24.7.2014


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR