logo

Oficiální název klastru

NANOPROGRES, z.s.p.o.

Popis klastru

Klastr Nanoprogres vznikl v květnu 2010 jako zájmové sdružení právnických osob a sdružuje podnikatelské subjekty, akademické instituce a vědeckovýzkumná pracoviště. Předmětem činnosti klastru je vývoj nanovlákenných struktur druhé generace ,jádro/plášť a jejich následná funkcionalizace vedoucí k produktům nanokryty, nanoroušky a nanonosiče a v neposlední řadě jejich komercionalizace, která rozšíří možnosti a urychlí rozvoj regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství a dalších oblastí biomedicíny.

Vize

Vyvinout a připravit technologické postupy, výrobky a služby v oblasti nanovláken typu „jádro/plášť“ pro aplikace v biomedicíně a ve střednědobém horizontu tyto produkty komercionalizovat.

Vize klastru vychází ze záměrů přijatých členy klastru při jeho ustavení a směřujících do tří základních oblastí:

  • Vývoj v oblasti nanovláken a nosných textilií zejména pro biomedicínu.
  • Výzkum a vývoj v oblasti klinické a experimentální medicíny.
  • Uplatňování výsledků výzkumu (patenty, užitné vzory) a jejich transfer do praxe.

Mise

Iniciovat platformu pro dlouhodobou spolupráci tuzemských podnikatelských subjektů a výzkumných pracovišť v oblasti nanotechnologií a biomedicíny, zvýraznit a podpořit tato odvětví a zvýšit o nich povědomí v zahraničí, jakožto originální tuzemské know-how, a to zejména v aplikacích pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství. Zapojením studentů participujících univerzit současně vytvořit ideální podmínky pro přechod absolventů do praxe.

Členové

Technická Univerzita v Liberci, AUDACIO s.r.o., BioInova, s.r.o., CB Bio s.r.o., CVVI, ERA-PACK s.r.o., Europahaus Czech Group, s.r.o., European Products s.r.o., FARMAK, a.s., FARMAK MORAVIA, a.s., INOTEX spol. s r.o., KPL invest s.r.o., MEBIS spol. s r.o., Nanopharma, a.s., Nemocnice Pelhřimov, p.o., RPIC Pce s.r.o., SinBio, s.r.o., SINDAT spol. s r.o., SINTEX, a.s., Student Science, s.r.o.

Aktivity klastru

Hlavní společné aktivity klastru jsou zaměřeny do oblasti výzkumu a vývoje nanovláken s orientací na uplatnění v biomedicíně: Vývoj reprodukovatelné metody přípravy nanovláken typu „jádro/plášť“; Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro vnější aplikaci, kožní kryty a chirurgické aplikace; Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro použití na biomodelech; Příprava nativních proliferačních faktorů, sterilizace a balení vzorků a organizace transportu.

Sídlo - kraj

Nová 306, Pardubice - Pardubický


Kontakt:

Ing. Kateřina Lajblová, finanční manažerka klastru, tel.: +420 731 126 133, lajblova@sindat.cz

Adresa:

NANOPROGRES, Nová 306, 530 09  Pardubice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR