Moravskoslezský dřevařský klastr

logo klastru

Oficiální název klastru

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení

Popis klastru

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.) vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje.

Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Hlavním cílem projektu v OPPI je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Rozvoj dřevařského klastru zvýší inovační potenciál a upevnění kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. V rámci projektu budou realizovány jednotlivé dílčí společné projekty, podporující rozvoj inovací, výzkum a transfer znalostí a výsledky výzkumu v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

Cíle klastru

  • Inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou, rozvoj inovativních prvků a technické infrastruktury
  • Stát se jedním z vůdčích subjektů smysluplné spolupráce při rozvoji stavebnictví v regionu a prosazovat dřevo jako ekologický materiál ve stavebnictví,
  • Propagovat Moravskoslezský kraj a MSDK a jeho členy prostřednictvím seminářů, prezentací, účastí na veletrhů a pořádáním akcí pro širokou veřejnost.
  • Podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb ve spolupráci s VŠB-TUO.
  • Podpora rozvoje lidských zdrojů – zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů klastru prostřednictvím systému dalšího vzdělávání.
  • Popularizace dřevozpracujících studijních oborů a větší provázanost členů firem se základními a středními školami v Moravskoslezském kraji.

Členové

ABEX Substráty a.s., AKASTAV s.r.o., Asociace dodavatelů montovaných domů, AXIMA MORAVIA s.r.o., BIOCEL Paskov a.s., CB s.r.o., CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS, Dřevěné konstrukce Šopík, s.r.o., FM PROLES CZ s.r.o., KATR a.s., Lesostavby Frýdek-Místek a.s., LYON s.r.o., Mayr-MeLnhof Holz Paskov s.r.o., Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o., MTM Bezuchov s.r.o., PROFINVESTIK s.r.o., RADEK BLAHUŠ, RD Rýmařov s.r.o., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Střední průmyslová škola Hranice, Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Špinar-software s.r.o., TIMBER PRODUCTION s.r.o., VELOX-WERK s.r.o., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební  

Aktivity klastru

Provoz výzkumného dřevařského centra (těžištěm projektu jsou výzkumné aktivity realizované na novém vybavení a zařízení výzkumného centra a šíření jejich výsledků prostřednictvím odborných studií nebo transferu technologií.); vytvoření vývojového a odborného centra Klastru, ve kterém jsou pořádány odborné přednášky semináře a workshopy ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi. Centrum zajišťuje transfer technologií a získaných znalostí z realizovaných výzkumných záměrů. Dále propagace a prezentace výsledků činností Klastru.

Zajímavosti

MSDK realizoval z OPPI projekt Vytvoření odborného školicího střediska pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů klastru. Školicí středisko zároveň slouží jako výuková a názorná pomůcka pasivní dřevostavby pro prezentaci technologií v pasivním standardu a materiálů šetrných vůči životnímu prostředí.

V roce 2012 byly ukončeny také vzdělávací projekty z OP LZZ Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK,  mezinárodní projekt Forest z dotačního programu Leonardo da Vinci a projekty z OPVK Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v MS kraji a Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů SOŠ a SOU v oblasti dřevovýroby a stavebnictví.

V současné době klastr z programu OPVK realizuje projekt Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury – vytvoření systému odborných praxí studentů VŠ, tématických seminářů, interaktivních workshopů, konferencí, informačních materiálů a e-časopisu. Na další vzdělávání odborných pedagogů SOŠ je zaměřen projekt Projektování domů.

Sídlo – kraj

Studentská 6202/17, Ostrava - Moravskoslezský


Kontakt:

Ludmila Maková, projektová manažerka klastru, tel.: +420 558 272 429, +420 731 505 434, l.makova@msdk.cz

Ing. Jan Poledník, výkonný manažer klastru, tel.: +420 737 286 065, j.polednik@msdk.cz

Adresa:

Moravskoslezský dřevařský klastr, Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR