Moravskoslezský automobilový klastr

logo - Moravskoslezský automobilový kĺastr

Oficiální název klastru

Moravskoslezský automobilový klastr

Popis klastru

Moravskoslezský automobilový klastr (MAK) byl jako občanské sdružení zaregistrován v září 2006. Tomu předcházel mapovací proces za účelem založení MAK, který byl spolufinancován z programu OPPP – program Spolupráce - Klastry.

Posláním Klastru je:

Vytváření podmínek a podpora konkurenceschopnosti členů pro udržitelný rozvoj regionu

Toto poslání Klastr naplňuje realizací vize stát se integrátorem firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a dalších zainteresovaných stran, jejichž aktivity podporují rozvoj automobilového průmyslu v regionu.

Hodnotami, na kterých klastr svou činnost staví, jsou:

  • Lidé, jejich znalosti a dovednosti
  • Spolupráce založená na důvěře
  • Inovativnost a flexibilita
  • Vzájemný přínos

Členové

100% REWORK s.r.o., Anamet, s.r.o., Batz Czech s.r.o., Brano Group, a.s,, Brembo Czech s.r.o., Brose spol. s r.o., Centre of Excellence Prague, s.r.o., CIRRUS CZ, a.s., Continental Automotive CR, s.r.o., CROMODORA WHEELS, s.r.o., CTS Czech republic, s.r.o., České vysoké učení technické v Praze (Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů), DYTRON s.r.o., Eduard Mikeš, ERICH JAEGER, s.r.o., ESOS Ostrava, s.r.o., EVC Group s.r.o., Exact Systems Czech Republic s.r.o., Favex, s.r.o., Fortex - AGS, a.s., G&P Quality Management, s.r.o., GALVAN CZ, s.r.o., GRIOS, s.r.o., HM PARTNERS, s.r.o., Ing. Petr Gross, s.r.o., Klein&Blažek, s.r.o., KOMA - INDUSTRY s.r.o., KOMAS, spol. s r.o., KOVONA SYSTEM, a.s., LICHNA TRADE CZ, s.r.o., MAZETA, spol. s r.o., MetalPlast Lipník n. B. a.s., MGL s.r.o., MS Technik, s.r.o., PFEIFFER Vacuum Austria GmbH, Proact Czech Republic, s.r.o. (bývalý Storyflex), Protocom, s.r.o., RB SOU autoopravárenské, s.r.o., Remarkplast, s.r.o., Rossignol Technology CZ, s.r.o., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Schoeller Arca Systems s.r.o., SimulPlast s.r.o., SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o., Smartplast s.r.o., SOLEA CZ, v.d., SOŠ a SOU Podnikání a služeb, Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, SWELL, spol. s r.o., Šroubárna Turnov, a.s., TOP Function, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., TÜV SÜD Czech, s.r.o., United Polymers, s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Varroc Automotive Systems s.r.o., Visteon-Autopal Services, s.r.o., VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, VÚHŽ a.s., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

Aktivity klastru

Podpořit členy klastru v oblasti průmyslového výzkumu, vývojových a inovačních aktivitách při naplňování vzrůstajících požadavků finálních automobilových výrobců - provoz vybudovaných laboratoří (hlukové i tepelné) a zkušebních kapacit pro pulsační systémy. Řešení společných výzkumně-vývojových úkolů v oblastech: plasty, vysocepevnostní materiály, formy, nástroje  a nářadí. Samostatnou oblast podpory tvoří laboratoř podpory výzkumu a vývoje.

Poskytnout know-how a podporu členům klastru v oblastech, které jsou pro ně obtížněji realizovatelné na individuální bázi nebo u těchto oblastí existuje potenciál synergie prostřednictvím společného a koordinovaného provádění aktivit, je sdílení služeb, Centrum nákupu (nákup s cílem snížení nákladů) a Centrum ergonomie (podpora členů při řešení úkolů spojených s ergonomií).

Další oblastí je rozvoj lidských zdrojů, kde klastr zrealizoval projekt Autoakademie pro podniky se zaměřením na  modulové vzdělávání v oblastech Vedení lidí a Inovace. Trvale je rozvíjena činnost Centra expertů členěna dle specifických odborných okruhů (plasty, IT, průmyslové inženýrství, údržba, robotika).

Zajímavosti

Moravskoslezský automobilový klastr je vyhledávaným parterem pro mezinárodní projekty. Příkladem může být účast v projektech AutoNet, do kterého je zapojeno 9 partnerů ze zemí Polska, Německa, ČR, SR, Maďarska, Slovinska a Itálie či projekt CERADA, jehož výstupem byl katalog detailně mapující profily vědecko-výzkumných institucí v oboru automobilového průmyslu a letectví v regionu ČR, SR a Polska. Aktivně klastr spolupracuje v mezinárodním výzkumně-vývojovém projektu SafeDrive.

Příklad výstupů klastru

  • Experimentální hluková laboratoř k testování komponentů z hlediska úrovně vyzařovaného akustického hluku.
  • Laboratoř pro testování tepelných a chladících zařízení a to jak pro oblast automobilového průmyslu, tak jiná odvětví včetně zpracování dat a optimalizačních návrhů.
  • Mobilní laboratoř k měření hlučnosti výrobních provozů s následnými úpravami pro snížení úrovně vyzařovaného hluku dle hygienických norem.
  • Pulzační zkušebna pro zkoumání a ověřování dílů namáhaných různými typy kapalinových pulzů v kombinaci s termickým zatížením.
  • Ergonomická laboratoř vybavená mobilní sadou ErgoPak na měření statického i dynamického zatížení pracovníka a navazujícím softwarovým vybavením na bázi Delmia 6 pro projektování pracovišť.
  • Aplikace technologie Powder Injection Moulding v oblasti komponentů pro automobilový průmysl.

Sídlo – kraj

Studentská 6202/17, Ostrava – Moravskoslezský


Kontakt:

Ing. Ladislav Glogar, tel.: 558 272 433, autoklastr@autoklastr.cz

Adresa:

Moravskoslezský automobilový klastr, Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Moravský automobilový klastr

PowerPoint dokument 2,03 MB 21.3.2012


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR