Klastr přesného strojírenství

logo Klastru přesného strojírenství

Oficiální název klastru

Klastr přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení

Popis klastru

Historie projektu založení a rozvoje Klastru přesného strojírenství Vysočina vychází z dlouholeté tradice strojírenství a zámečnické výroby v regionu. Společnost GRANTECH s.r.o., která je členem klastru a současně zpracovatelem projektu, na základě prvotních průzkumů a analýz mapování strojírenských a zámečnických firem iniciovala myšlenku zmapovat současnou situaci ve strojírenství, zjistit potřeby strojírenských firem a s pomocí dotací v rámci OPPP vytvořit v regionu s dlouholetou tradicí tohoto oboru silný a konkurenceschopný klastr. Klastr přesného strojírenství získal dotaci i v rámci PPI.

Hlavním cílem strategického projektu, který se skládá z jednotlivých dílčích společných projektů klastru, je rozvoj, posílení konkurenceschopnosti, zvýšení ekonomického růstu a zajištění dlouhodobé udržitelné prosperity všech členů seskupení existujícího Klastru přesného strojírenství Vysočina.

Hlavními aktivitami strategického projektu klastru přesného strojírenství Vysočina je rozvoj, inovace, výzkum a vývoj směřovaný do strojírenského odvětvového oborového seskupení podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné a vzdělávací instituce. Jedná se o strategický a komplexní projekt realizující sdružení 20 strojírenských firem, VUT v Brně, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.

Zahájení a ukončení projektu

1. 11. 2009 – 31. 10. 2012

Výše dotace

28 480 000Kč

Členové

AgroStar Bohemia, s.r.o., AUDACIO s.r.o.,  AUTEC-Engineering s.r.o., BAST s.r.o., BRABENEC spol. s.r.o., ENBRA, a.s., EuroEnergo s.r.o., FERRUM s.r.o., František Illek, GRANTECH s.r.o., GWH PK s.r.o., Ing. Petr Novotný, MBA, Jaromír Kučera, METALKOV MB s.r.o., ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o., OSLAVAN, a. s.,  SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o., TAMO TRANSPORT s.r.o., TIRAD, s.r.o., TŘI PYRAMIDY s.r.o., Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Společné projekty

Hlavním předmětem klastru je realizace společných výzkumných a vývojový projektů z oblasti přesného strojírenství. Klastr přesného strojírenství Vysočina má 14 společných projektů z toho je 12 společných projektů VaV. Společné projekty klastru se zabývají  následujícími oblastmi: aplikovaný výzkum, vývoj a inovace pro potřeby členů klastru, propagace klastru a rozvoj lidských zdrojů, pořízení testovacích, laboratorních, měřících strojů a zařízení pro klastr, networking, sdílení know-how a sdílení kapacit, pořízení  HW, SW, sítí a IT pro klastr.

 • Monitoring výrobních strojů
 • Výzkum a vývoj v oblasti technologie materiálu, designu nerezových bazénů vč. bazénové technologie jakož to finálního výrobku
 • M&T – prostředek optimalizace vstupních energií energetického hospodářství, budov, techniky budov a technologického zařízení
 • Kotel s hořákovým systémem umožňující spalování lacinějších, méně kvalitních biopelet s vyšším obsahem popelnatosti
 • Tool Data Management
 • Vybavení laboratoře a pořízení strojů k výrobě prototypů
 • Aplikovaný vývoj a průmyslový výzkum výrobní technologie pro střešní krytinu nové generace
 • Vývoj nových strojů a inovativních systémů určených pro komunální sadařské, vinohradnické, lesnické a zemědělské odběratele
 • Vývoj nových výrobních technologií a výrobků z recyklovaných, obnovitelných alternativních materiálů
 • Výzkum a vývoj nových látek pro povrchovou úpravu kovů
 • Výzkum a vývoj v oblasti kamen a obnovitelných zdrojů energií
 • Vývoj nosného softwarového systému pokročilého plánování – APS pro strojírenskou výrobu
 • Informační Portál KPSV
 • Propagace Klastru přesného strojírenství Vysočina

Zrealizované a nakoupené

 • CNC soustruh CONCEPT TURN55 a pro CONCEPT MILL55 vč. příslušenství
 • PC sestava GAi5
 • Výrobní technologie pro výrobu střešní krytiny
 • Software pro monitorování výrobních strojů
 • Software pro evidenci nástrojů a jejich technologické parametry tzn. Tool Data Management
 • Stroje určené pro komunální, sadařské, vinohradnické, lesnické a zemědělské odběratele
 • Separátor pro svařování, separátor pro svařovací trysky, separátor pro lisování PUR, stabilizátor koroze, čistící a vývoj konzervační kapaliny a konzervačního oleje
 • Monitoring & Targeting (M&T)

Sídlo - kraj

Vysočina


Kontakt:

Ing. Miroslav Kabelka, tel.: +420 568 420 425, +420 602 723 768, miroslav.kabelka@volny.cz

Adresa:

Klastr přesného strojírenství Vysočina, Pražská 105, Moravské Budějovice, 676 02


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR