Klastr českých nábytkářů

logo Klastru českých nábytkářů

Oficiální název klastru

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Popis klastru

Klastr českých nábytkářů, družstvo (KČN) bylo založeno v červenci 2006. Vznik KČN je výsledkem úsilí nábytkářských firem sdružených v SČMVD, AČN a Mendlovy univerzity s cílem společné orientace na export, vývoj, inovace a vzdělávání.

Přestože si zúčastněné společnosti navzájem konkurují, jsou současně nuceny řešit řadu obdobních problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje.

Cíle KČN

  • Pomoci českým výrobcům nábytku, především malým a středním podnikům, prosadit se na zahraničních trzích.
  • Propojit oborová výzkumná pracoviště s výrobní nábytkářskou základnou a zajistit výrobcům přístup k nejnovějším technickým poznatkům a progresivním technologiím.
  • Vytváření optimálních podmínek pro transfer technologií.
  • Snížit náklady a zefektivnit marketingovou podporu prodeje českého nábytku na domácím trhu i v zahraničí.
  • Modernizovat zkušebnu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zajistit tak nezávislou kvalifikovanou atestaci nábytku na světové úrovni.
  • Podporovat značku: Česká kvalita – Nábytek.
  • Zajištění nepřetržité komunikace mezi výrobními a výzkumnými a vývojovými firmami a organizacemi

Posláním klastru je vytvořit a rozvíjet silné, konkurenceschopné regionální seskupení nábytkářů v krajích působnosti klastru. Klastr prostřednictvím investic do inovací financovaných z nárůstu tržeb především z exportu zpětně přispívá k rozvoji regionu a má pozitivní vliv na ekonomiku regionu, zaměstnanost, dovednosti zaměstnanců a rovněž přispívá ke snižování místní ekologické zátěže. Klastr usiluje o zvýšení exportu a podporu podnikání svých členů.

Členové

AHORN CZ, s.r.o., AKSAMITE spol. s r.o., Asociace českých nábytkářů, BMB, spol. s.r.o., BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., brychta.org družstvo, dřevotvar.com družstvo, DRING Consulting s.r.o., Dřevojas, výrobní družstvo, Dřevotvar družstvo, Dřevozpracující družstvo, FMP-lignum, výrobní družstvo, GUMOTEX, a.s., H-NÁBYTEK, s.r.o., HON-nábytek s.r.o., INT, s.r.o., JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., JITONA a.s., KILI, s.r.o., KOVO, výrobní družstvo, KRONOSPAN CR, s.r.o., LIMES spol. s r.o., M-KUPR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, Mias OC s.r.o., NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s., Nexnet, a.s., SEDEA s.r.o., Svaz českých a moravských výrobních družstev, Středočeský vzdělávací institut J.A.Komenského, Textilní zkušební ústav, VLABO, s.r.o., Trachea, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s., Technická univerzita vo Zvolene

Aktivity klastru

Vybavení a provozování servisních středisek klastru umožňující členským firmám přístup k moderním technologiím pro potřeby výzkumu, vývoje nových procesů a produktů a testování kvality stávajících produktů;  Podpora inovací designu nábytkářských výrobků; Inovace distribučních a logistických cest a inovace procesu; Vývoj nových modelů a technologií využití ve výrobě; Pořádání odborných workschopů, seminářů, setkání, účast na veletrzích; Mezinárodní konkurenceschopnost (analýzy, studie) – zpracování a využití odborných marketingových studií klíčových cílových trhů – Evropy, Severní Ameriky a JV Asie; Výzkum pro inovace; Sdílení kapacit firem klastru; Inovace organizačních a řídicích procesů členských firem; Spolupráce a propagace klastrů.

Zajímavosti

Klastr českých nábytkářů se účastní mezinárodního projektu z programu Leonardo da Vinci, který má za cíl vytvořit vzdělávací program, který bude obsahovat výkladový slovník nejdůležitějších pojmů nábytkářského oboru. Jako podpora pro pochopení a interaktivní učení bude vytvořen virtuální interaktivní dům, kde bude na vzorovém interiéru vysvětlena odborná problematika. Na realizaci projektu, který byl zahájen v říjnu 2010 a potrvá do prosince 2012, se dále podílí BDS Sofia z Bulharska, G.M.I.T. Letterfrack, z Irska, IHD Dresden z Německa; TUZVO Zvolen a Textilní zkušební ústav ČR.

Příklad výstupů klastru

Servisní střediska klastru jsou vybavena moderními přístroji, jako jsou testovacím zařízením pro kontrolu kvality povrchové úpravy laků a barev, Laboratorní technický hydraulický lis, Teplotní klimatizační komorou, Pendulum Impact Testing Instrument (Charpyho kladivem), Přístrojem na měření drsnosti povrchu „Surfest SJ-201 P“ či dalším měřícím a laboratorním zařízením. Tato zařízení umožňují realizaci řady výzkumných projektů klastru a jeho členů (Vliv změny teploty a tlaku během lisovacího cyklu na strukturu a vlastnosti produktu při výrobě deskových materiálu, Měření parametrů různých druhů nátěrových hmot na nábytek či Praktickému ověření příčin průhybů některých nábytkových dílců po aplikaci nátěrových hmot apod.) a přispívají tak k zvýšení jejich konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích.

Vybavení servisního střediska (provozovny) KČN pro testování mechanických vlastnosti nábytku.

Vybavení servisního střediska (provozovny) KČN pro testování povrchových úprav nábytku.

Sídlo – kraj

Brno – Jihomoravský kraj


Kontakt:

Ing. Lucia Haraslínová, manažerka klastru, tel.: +420 774 113 529 , administrator@furniturecluster.cz

Adresa:

Klastr českých nábytkářů, Kozí 26/4, 602 00  Brno


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR