Klastr česká peleta

logo

Oficiální název klastru

Klastr Česká peleta – Česká peleta, z.s.p.o.

Popis klastru

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech: výroby a zpracování biomasy, výroby tvarových biopaliv, výroby energetických systémů a zdrojů, distribuce a obchodu. Dále sdružuje subjekty zaměření osvětového, poradenského, na vědu a výzkum, pořádání odborných akcí.

Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Celé odvětví využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci dvou sektorů, které jsou na sobě surovinově a majetkově nezávislé, ale ekonomicky vzájemně propojené. Jedná se o na jedné straně odvětví produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a na straně druhé odvětví výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách. Energetické zdroje využívající tvarová biopaliva nemohou fungovat bez dodávek vhodného paliva, získaného především od domácích producentů. Jeho případný import hraje a bude hrát jen doplňkovou roli v důsledku zvyšujících se nákladů na přepravu paliv a politické orientaci na decentralizovanou a nezávislou energetickou síť.

Členové

AMTEO s.r.o., Jaroslav Cankař a syn ATMOS, BENEKOVterm s.r.o., DŘEVO – PRODUKT SV s.r.o., ETA Energy, HAAS+SOHN Rukov s.r.o., Hostomský - krbová kamna, kotle, LING Krnov s.r.o., OPOP spol. s r. o., PONAST spol. s r.o., Schiedel, s.r.o., Technoservis s.r.o., Timco s.r.o., VERNER a.s., LATOP s.r.o., BIOMAC Ing. Černý, s.r.o., CDP.cz s.r.o., COXYS s.r.o., ECO-VEST, s.r.o., ENVITERM a.s., EUROCORP s.r.o., EVANS spol.s r.o., Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o., EUROPELET GROUP a.s., CZ Biom - České sdružení pro biomasu, Česká zemědělská univerzita v Praze, TÜV NORD Czech, s.r.o., VŠB Ostrava - Výzkumné energetické centrum, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Teplo z pelet, a.s., Dřevošrot a.s., Europecon s.r.o., GIP energy, a.s., TRIWETEX s.r.o., ecoFlame, Petrojet Trade s.r.o.

Aktivity klastru

Mezi stěžejní výzkumně-vývojové projekty klastru patří recyklace a nakládání s popelem, který pochází z tvarových biopaliv, např. formou aplikace s předúpravou ve formě peletování na zemědělskou a lesní půdu a pro zahradnické účely. Významnou roli v aktivitách Klastru představuje propagace Klastru a jeho členů a rovněž osvěta šetrného způsobu vytápění pomocí tvarových biopaliv – pelet, briket, štěpky a dalších typů paliv z biomasy. Zvýšení podílu využívání tvarových biopaliv z celkové spotřeby paliv v České republice povede ke snížení škodlivých emisí v ovzduší, dosažení závazných cílů ČR vůči EU ve využívání OZE v energetice, rozvoji a spolupráci českých firem – producentů pelet a biopaliv, výrobců kotlů na biomasu, distribučních společností, vědeckých institucí, topenářských firem a příbuzných profesí.

Příklady výstupů klastru    

  • Recyklace a nakládání s popelem z tvarových biopaliv
  • Propagace značky Česká peleta a lokalizace evropských norem a certifikací
  • Osvětová a marketingová kampaň pro zvýšení využití pelet a dalších biopaliv ve vytápění

Sídlo – kraj

Ruská 294, Dobřichovice – Středočeský


Kontakt:

Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva, tel.: +420 724 611 316, predseda@ceska-peleta.cz

Adresa:

Klastr Česká peleta, Ruská 294, 252 29 Dobřichovice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR