logo

Oficiální název klastru

Klastr bioplyn, z.s.p.o.

Popis klastru

Klastr bioplyn byl založen s cílem podporovat výstavbu bioplynových stanic a uplatňovat výrobky, služby a práci z České republiky k jejich výstavbě, v dlouhodobém horizontu nacházet nové obchodní příležitosti pro export výrobků a služeb tohoto oboru.

Misí klastru je využít obrovského inovačního potenciálu, který nabízí multidisciplinární obor bioplynu a vytvářet příležitosti pro dodávky českého průmyslu a poradenských služeb.

Sdružujeme vědecké instituce a firmy, které provozují bioplynové stanice, realizují jejich výstavbu, provádějí konzultační a inženýrskou činnost nebo vyrábějí komponenty k provozu (například v oblasti měření a regulace nebo klasické strojírenské výrobky).

Členové

AGRO CS a.s., BIOPROFIT s.r.o., CORAMEXPORT s.r.o., DEKONTA, a.s., DESIN s.r.o., EKOLOGIE, s.r.o., HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o., KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o., TRES CONSULTING s.r.o., ZERS spol. s.r.o., Ústav pro využití paliv, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, Biotechnologie o.p.s., CZ Biom – České sdružení pro biomasu, o.s., PRO- ODPAD OS

Aktivity klastru

Stěžejní aktivitou klastru je vytvoření pracoviště s odborným experimentálním a analytickým zařízením zaměřené na měření fyzikálně-chemických parametrů pro simulaci procesu anaerobní digesce, výzkum a vývoj pro optimalizaci chodu provozních celků bioplynových stanic a provoz sestavy laboratorních fermentorů s automatizovaným řízením a měřením procesních parametrů. Další aktivity jsou optimalizace a automatizace procesu anaerobní digesce, předúprava surovin a využití nových surovin pro výrobu bioplynu, zvýšení energetické účinnosti bioplynových stanic, zvýšení environmentálních přínosů a zlepšení pracovního prostředí a vývoj technologických částí bioplynových stanic, které bude možné vyrábět v České republice. Cílem Klastru Bioplyn je také propagace výstavby bioplynových stanic v ČR a zvyšování informovanosti široké veřejnosti o výrobě a možnostech využití bioplynu. V září 2012 začne propagační kampaň „Bioplyn rozvíjí venkov“, informující o aktivitách klastru a možnostech, které využití bioplynu nabízí v průmyslových i zemědělských oborech.

Sídlo – kraj

Hájecká 215, Červený Újezd – Středočeský kraj


Kontakt:

Samuel Kašpar, ředitel klastru, tel.: +420 732 711 998, info@klastrbioplyn.cz

Adresa:

Klastr bioplyn, Hájecká 215, 273 51  Červený Újezd


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR