Užitečné odkazy

 • Krajský úřad Jihočeského kraje, www.kraj-jihocesky.cz (základní informace o kraji, odkazy na krajské instituce a úřady a další užitečné informace)
 • Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, www.rr-jihozapad.cz(webové stránky implementační jednotky odpovědné za realizaci Regionálního operačního programu pro NUTS II Jihozápad)
 • Jihočeská hospodářská komora, www.jhk.cz (služby a informace pro podnikatele, znalost regionálního podnikatelského prostředí)
 • Jihočeská agentura inovačního podnikání - JAIP, www.jaip.cz (zajišťuje oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu a poskytuje poradenské, informační a vzdělávací služby v těchto oblastech)
 • Regionální rozvojová agentura, RERA a.s., www.rera.cz  (příprava a realizace projektů do programů podporovaných ze zdrojů EU, podporuje a koordinuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Jihočeského kraje)
 • Český statistický úřad České Budějovice, www.cbudejovice.czso.cz (nabízí využití širokého spektra dat, které Český statistický úřad v souladu se zákonem č.89/95 Sb zpracovává, shromažďuje a publikuje)
 • Úřad práce České Budějovice, portal.mpsv.cz (nabízí služby, poradenství a informace z oblasti lidských zdrojů a jejich rozvoje, poskytuje podporu na vytváření nových pracovních míst)
 • Státní zemědělský a intervenční fond - SZIF, www.szif.cz  (implementační agentura pro Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a program SAPARD )
 • Jihočeská univerzita, www.jcu.cz 
 • Akademie věd ČR, www.avcr.cz  ( v Českých Budějovicích se nachází několik významných pracovišť Akademie věd, specializovaných například na systémovou biologii a ekologii)
 • CzechTrade, www.czechtrade.cz (agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří)

Webové stránky okresních měst Jihočeského kraje:

CzechInvest se mimo jiné zabývá podnikatelskými nemovitostmi a podporou dodavatelů - přehled nemovitostí určených pro podnikání je k dispozici v databázi podnikatelských nemovitostí, seznam dodavatelů je přístupný prostřednictvím databáze dodavatelů. Informace o regionu jsou k dispozici v publikaci City Invest Czech v připojeném souboru.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Jihočeský kraj

PDF dokument 235,14 kB 24.7.2014


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR