Interoperabilita železniční infrastruktury

Oficiální název technologické platformy

Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

Popis technologické platformy

Interoperabilita železniční infrastruktury spadá svoji činností do odvětví stavebně – strojírenského a dopravního průmyslu. Technologická platforma vznikla na začátku roku 2008 a sídlí v Praze. Zabývá se především výstavbou železničních tratí, jejich elektrifikací a zabezpečením, včetně dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Na základě zapojení do výzkumu a vývoje dosahuje řady technických zlepšení s vyšší přidanou hodnotou, realizované především v oblasti železniční interoperability. Tato národní technologická platforma byla založena jako prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti českých účastníků v rámci EU. Platforma má celkem 21 řádných členů, mezi kterými jsou jak průmyslové společnosti, tak i vysoké školy, střední školy či výzkumné ústavy.

Členové

České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Skanska a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., AŽD Praha s.r.o., Subterra a.s., SUDOP PRAHA a.s., DT - výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s., Výzkumný Ústav Železniční, a.s., VÚKV a.s., Technický a zkušební ústav | stavební Praha, s.p., Edikt a.s., AK Signal Brno a.s., VOŠ a SPŠ stavební Děčín, STARMON s.r.o., Trakce, a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc | a.s., Vysoké učení technické v Brně, DOSTA Tábor s.r.o., Technická univerzita Ostrava

Sídlo - kraj

Kubánské náměstí 1391/11, Praha – Hlavní město Praha


Kontakt:

Ing. Bohuslav Dohnal, výkonný ředitel, tel.: +420 602 691 224, bohuslav.dohnal@sizi.cz

Adresa:

Interoperabilita železniční infrastruktury, Kubánské náměstí 1391/11, 10000  Praha


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR