Logo

Oficiální název klastru

Hradecký IT klastr

Popis klastru

HIT klastr je od října 2008 zájmovým sdružením právnických osob. Reprezentuje právnické osoby se sídlem nebo místem podnikání na území Královéhradeckého kraje, které podnikají v odvětvích informačních a komunikačních technologií, vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

 

Zahájení a ukončení projektu

1. 10. 2009 – 1. 10. 2012

Výše dotace

27 989 000 Kč

Členové

AG COM, a.s., ALTEC, a.s., DERS s.r.o., FG Forrest, a.s., GIST, s.r.o., ORTEX, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o., Univerzita Hradec Králové, CSF, s.r.o., MF SERVIS s.r.o., Koncept Hradec Králové, s.r.o., Ortes, ekonomický servis, s.r.o., GMC Software Technology, Technologické centrum Hradec Králové o.p.s., Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., UNI-EPOS, s.r.o., MEDISYSTEMS a.s., Magnalink, a.s.

Společné projekty

Hlavním předmětem klastru je realizace společných výzkumných a vývojový projektů z oblasti ICT (informačních komunikačních technologií a systémů). Hradecký IT klastr má 24 společných projektů z toho je 15 společných projektů VaV. Výzkumné a vývojové projekty se zabývají například použitelností nových technologií při rozvoji produktů členů klastru a metodikou jejich nasazování; distribuovaným zálohováním, proaktivním monitoringem aplikací, automatizací řízení vývoje informačních systémů, bezpečností informačních systémů, server housingem (virtualizace serveru, klastrování aplikací, geografické zálohovaní), atd.

Součástí společných projektů klastru je vytvoření materiálně technologické základny vybudováním výzkumného a testovacího ICT centra, zvýšení kvality realizátorů projektů, zajištění organizační podpory, zajišťování vědeckých a odborných informací. 

Další společné projekty klastru jsou zaměřeny především na propagaci a marketing klastru, na rozvoj lidských zdrojů a podporu vnitřních procesů klastru.

Všechny uvedené aktivity povedou ve svém důsledku ke zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru na současném tuzemském i zahraničním trhu.

Pro své členy HIT klastr chce:

  • podporovat společné vývojové projekty svých členů
  • organizovat vzdělávání zaměstnanců s využitím dotačních programů ze strukturálních fondů ES
  • poskytovat poradenství v oblasti dotačních programů ze strukturálních fondů ES
  • podporovat společné marketingové aktivity svých členů
  • organizovat burzu informací a  disponibilních zdrojů svých členů a zajišťovat řešení poptávky svých členů po těchto zdrojích
  • koordinovat přenos inovačních informací do členské základny
  • vytvářet řešitelské týmy v oblasti zvyšování kvality vnitrofiremních procesů (např. z oblasti legislativy, organizace a řízení, atd.)
  • podílet se na vytváření neformálních vztahů mezi pracovníky členských firem
  • podporovat obchodní aktivity svých členů
  • podporovat průnik členských společností na nové trhy

HIT Klastr se hodlá aktivně zapojit do profesního vzdělávání v oblasti ICT a to jak v oblasti zapojení do přípravy školských vzdělávacích programů, tak i zapojení do přípravy programů celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost.

HIT klastr svoji aktivní politikou na pracovním trhu chce zabránit odlivu odborníků z regionu a podporovat rozšiřování  nabídky pracovních míst v členských společnostech.

HIT klastr chce vytvořit systém  aktivního marketingu v oblasti lidských zdrojů s cílem zvyšovat zájem mládeže o studium informačních oborů.

Zrealizované a nakoupené

V současné době má Hradecký IT klastr rozpracováno 24 společných projektů, z toho 15 VaV projektů.

Sídlo – kraj

Královéhradecký kraj


Kontakt:

Bořek Málek, tel.: +420 602 124 242, borek.malek@gist.cz

Adresa:

HIT, nám. Svobody 331, Hradec Králové, 500 02


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR