logo Envicrack

Oficiální název klastru

ENVICRACK, družstvo

Popis klastru

Družstvo ENVICRACK je otevřenou společností, která je zřízena za účelem podpory inovací a zvýšené konkurenceschopnosti svých členů. Klastr vznikl v roce 2005 se sídlem v Ostravě. Hlavní aktivity klastru ENVICRACK jsou zaměřeny na využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Strategií klastru je zaměření na výzkumné a vývojové projekty v oblasti zpracování odpadů a využívání alternativních zdrojů energie. Aktivity jsou zaměřeny na podporu jeho členů při zavádění a komerčním zhodnocování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Inovační strategie je založena na analýze trendů. Pozornost je zaměřena na řešení problémů s odpady a se snižováním množství emisí a zároveň snižováním nákladů spojených s výdaji na spotřebu energie. Po identifikaci problému je provedena analýza velikosti trhu a analýza, zda se jedná o příležitost. Týmem expertů je proveden návrh technických opatření pro řešení problému. Cílem je nalezení řešení v souladu s požadavky udržitelného rozvoje, které budou přínosem pro konečného uživatele.

Posláním klastru je spolupráce na výzkumných a vývojových aktivitách členů klastru v oblasti zpracování odpadů a využívání alternativních zdrojů energie. Cílem je vývoj nových technologií a jejich transfer za účelem zavádění inovací a posílení konkurenceschopnosti členů v těchto odvětvích.

Členové

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Arrow line, a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Advise & Win Polska, Strojírny Bohdalice, a.s.,GASCONTROL, společnost s.r.o.,Frýdecká skládka, a.s., Dodávky automatizace, spol. s r.o., PPD – Group, a.s., Automatizace průmyslu, s.r.o., Wastech, a.s., MAR servis s.r.o., GREN, a.s., ELVAC INVEST a.s., Ing. Jaromír Hons, TEDOM CHP s.r.o., Cekometal s.r.o., VÚHŽ a.s., Van Gansewinkel HBSS s.r.o., České lupkové závody, a.s., Ing. Luděk Žáček, JIP Papírny Větřní, a.s., SEEIF Ceramic, a.s., Josef Kratina, Ing. Jiří Pavela, EXIMO Trading, spol. s r.o., HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., ORINEA s.r.o.

Aktivity klastru

Aktivity klastru jsou zaměřeny do třech klíčových oblastí – Pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů; Využívání solární energie; Inovace v železniční dopravě vedoucí ke snižování spotřeby paliv a snižování množství emisí. Mezi stěžejní projekty patří Kopyrolýza a zplyňování tříděného odpadu za přítomnosti inhibitorů

Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů; Zřízení laboratoře a zkušebny k vývoji a zkoumání vysoceselektivních vrstev pro termické solární kolektory; Zřízení zkušebny k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii; Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj technologie ohýbání sběrných trubek a registrů pro fasádní termické solární kolektory; Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení – kotle na biomasu a solárního systému; Vývoj a výzkum energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu elektrické energie a tepla koncentrováním solární energie; Testovací hnací kolejové vozidlo s energetickým optimalizačním modulem.

Příklad výstupů klastru

V rámci projektu vývoj a výzkum energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu elektrické energie a tepla koncentrováním solární energie byla vytvořena vývojová laboratoř, ve které jsou prováděny dlouhodobé i krátkodobé zkoušky Stirlingových motorů stimulující specifický provoz v solární aplikaci. V laboratoři jsou prováděny zkoušky citlivosti motoru na různé polohy soustrojí, testování pružného uchycení motoru, rychlosti regulace středního tlaku a ověřování řídícího systému. Na základě výsledků testování byl navržen a vyroben prototyp vlastní solární jednotky, který byl integrován do koncentrátoru a vznikl tak protoyp koncentrační solární elektrárny.

Zkušebna k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určena k přeměně slunečního záření na elektrickou energii.

Sídlo – kraj

Ostrava – Moravskoslezský


Kontakt:

Ing. František Peterka, manažer klastru, tel.: +420 602 533 935, frantisek.peterka@daas.cz

Adresa:

ENVIRACK, 1. máje 34/120, blok C, Ostrava – Vítkovice

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR