logo CzechBio

Oficiální název klastru

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.

Popis klastru

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. vznikla 18.12.2008 se sídlem ve Vestci. Za vznikem sdružení byla snaha vytvořit platformu, která by usnadnila nejen komunikaci, ale hlavně umožnila zintenzivnění spolupráce mezi akademickým sektorem a biotechnologickým průmyslem. CzechBio sdružuje přední akademické ústavy (např. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i a Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.), významné odborné společnosti (např. BioTest s.r.o., LONZA a.s.) a řadu malých a středních podniků působících v  oboru biotechnologií. Dlouhodobým cílem je posílení inovačního potenciálu zúčastněných podniků v důsledku synergických efektů mezi akademickou a komerční oblastí v rámci využívání biotechnologických poznatků, podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů sdružení a realizace společných projektů v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru.

Poslání klastru je zrychlení a usnadnění vývoje a posílení komerční aktivity biotechnologických organizací napříč Českou republikou a zintenzivnění komunikace mezi všemi klíčovými hráči v biotechnologiích v České republice

Členové

Apronex s.r.o., Ascoprot Biotech s.r.o., BioInova s.r.o., Biologické centrum AV ČR v.v.i.,Biopharm Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Biopreparáty s.r.o., Bio-Rad s.r.o., BioTest s.r.o., BioVendor – Laboratorní medicina a.s., Bioveta a.s., Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i., BVT Technologies a.s.,Central European Biosystems s.r.o., Cs-projekt spol. s r.o., Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj, Dyntec s.r.o., Envisan-gem a.s.,EPS s.r.o, Exbio Praha a.s., Generi Biotech s.r.o., Imuna CZ s.r.o., KRD-obchodní společnost s.r.o., Labina spol. s r.o.,LentiKatś a.s., LONZA BIOTEC s.r.o., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., MB Pharma s.r.o., NEOX s.r.o., Protean s.r.o.,Proteix s.r.o., SEVAPHARMA a.s., SOTIO a.s. Top-Bio s.r.o., Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Ústav jaderného výzkum Řež a.s., VIDIA spol. s r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Aktivity klastru

Aktivitou klastru je vývoj nových metod purifikace rekombinantních proteinových antigenů pro inovace v oblasti diagnostických souprav a podjednotkových vakcín pro humánní a veterinární použití; dále společná propagace na mezinárodních veletrzích a informační podpora členů - organizace seminářů a školení pro zaměstnance klastru, pořádání odborných a firemních prezentací. Asociace CzechBio zastřešuje a zastupuje aplikovaný biotechnologický a biomedicínský sektor při jednání se zahraničními partnery, stejně jako zástupci vlády ČR.

Příklad výstupů klastru

  • chromatografický systém – automatický kapalinový přístroj pro separaci protein
  • účast na BIO International Convention v Chicagu, duben 2013
  • účast na veletrhu Pollutec 2012 v Lyonu, listopad 2012
  • konference Bio-Europe 2009 ve Vídni a 2010 v Mnichově
  • veletrh BioForum v Polsku
  • odborné semináře pro členskou základnu CzechBio

Sídlo - kraj

Nad Safinou II/366, Vestec, Jesenice u Prahy - Středočeský kraj


 

Kontakt:

Marek Gančarčík, manažer klastru, tel.: +420 733 784 755, info@czechbio.org

Adresa:

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR,z.s.p.o., Nad Safinou II/366, 252 42 Vestec, Jesenice u Prahy


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR