logo Czech Stone Cluster

Oficiální název klastru

CZECH STONE CLUSTER, družstvo

Popis klastru

CZECH STONE CLUSTER vznikl v březnu 2007 se sídlem v Lázních Bělohrad. CZECH STONE CLUSTER je projekt, který si klade za cíl spojení vědy, školství a praxe za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení počtu inovací při racionálním využití nerostného bohatství Země. Spoluprací jednotlivých členů dosahujeme zvyšování příjmů při současném snižování nákladů. Naším krédem je vytvářet výrobky z unikátních materiálů, které se jinde v Evropě nenacházejí, zachovávat hodnoty stavovské cti a nezapomínat na kořeny, které nám dala naše alma mater.

Poslání klastru je podpora a rozvoj školství a průmyslu zpracování kamene posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. Realizace projektů s vysokou přidanou hodnotou.

Členové

Prof. Ing. Jaroslav Vašek DrSc., Ing. Roman Kopecký, EKOGEN, o.s., TRIANGEL spol. s r.o., Čestmír Pavlík, František Žoček RWS-RED AND WHITE STONE, Kámen Brádle s.r.o., Jiří Sršeň, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, GRANO Skuteč spol. s r.o., KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o., Martin Šafka, Miroslav Kubala, Jiří Blahota - OTA SERVIS, Město Lázně Bělohrad, Ing. Aleš Holanec, Město Hořice v Podkrkonoší, Tomáš Hála, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích

Aktivity klastru

Provoz akreditované laboratoře pro výzkum hornin, zemin a stavebních hmot, v Inovačním centru v Ostravě a Hořicích, která realizuje řešení použití nových druhů materiálů, špičkových technologií, zpracování odpadů, impregnací kamene a využití pískovců z nadložních vrstev severočeských hnědouhelných pánví. Klastr se rovněž podílí na rozvoji lidských zdrojů díky probíhající spolupráci mezi univerzitami, středními odbornými školami a odbornými učilišti, na vydávání nových učebnic (interaktivních, internetových), pořádání konferencí, školení, seminářů, workshopů.

Zajímavosti

  • Uvedení nového výrobku na trh – severočeský pískovec
  • Klastr umožňuje rozvoj bělohradského pískovce, který je jediným pískovcem tohoto typu v Evropě.

Příklad výstupů klastru

Po zprovoznění Inovačního centra a doplnění vybavení laboratoře, bude pro komerční využití k dispozici akreditovaná laboratoř. Společným výrobkem klastru je severočeský pískovec, na jehož propagaci a opracování se podílí většina členů klastru. Je zvláštní svým zabarvením, strukturou a tvrdostí.

Sídlo – kraj

Horní Nová Ves 108, Lázně Bělohrad – Královéhradecký


Kontakt:

Ing. František Žoček, předseda, tel.: +420 493 793 249, +420 603 998 957, frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Adresa:

CZECH STONE CLUSTER, Horní Nová Ves 108, 507 81  Lázně Bělohrad


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR