logo Czech IT cluster

Oficiální název klastru

CZECH IT CLUSTER, družstvo

Popis klastru

CZECH IT CLUSTER je seskupením zejména malých a středních společnosti z oboru informačních technologií převážně z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, vzdělávacích institucí a řady partnerských organizací. Členové Klastru sdílejí společnou vizi Cloud Computingu (CC) jako hlavního směru rozvoje trhu informačních technologií v průběhu příštích pěti let.

Cílem CZECH IT CLUSTER je podpora růstu konkurenceschopnosti členských podniků založené na rozvoji společné softwarové platformy Klastru umožňující efektivně vyvíjet, testovat a poskytovat software jako službu (SaaS). Členové Klastru získají, díky sdíleným znalostem a vývojovým nástrojům, silnou konkurenční výhodu a obsadí významný podíl na vznikajícím globálním trhu poskytovatelů software jako služby.

Členové

AARON GROUP spol. s r.o., AKROLA s.r.o., AMCOBEX Information Technologies s.r.o., ARTiiS GROUP, a.s.,  CONSULENZA s.r.o., Core Net Solutions s.r.o., Creative store s.r.o., Digital Core s.r.o., DRAGON-ELECTRONIC, s.r.o., Et netera a.s., EXAS, spol. s r.o., EXCEL RENOVATIONS, s.r.o., GIST, s.r.o., HV SYS s.r.o., Igos Consulting a.s., IMG Systems s.r.o., Ing. Radomil Mazač, Inmite s.r.o., ISOFIN CZ s.r.o., Jakobson, s.r.o., LARAT s.r.o., LiFire, a.s., MIKROS, a.s., Network IT Solution s.r.o., OR-CZ spol. s r.o., ORM, spol. s r.o., OR-NEXT spol. s r.o., Pantograph s.r.o., PEACOCK, a.s., PERSONAM s.r.o., Principal engineering s.r.o., První multimediální s.r.o., STAPRO s.r.o., TECHNISERV IT, spol. s r.o., TechnoCentrum s.r.o., TT METEA, a.s., Unisona Studio, s.r.o., VIAVIS a.s., České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Žilinská univerzita v Žilině

Aktivity klastru

Společné projekty klastru jsou zaměřeny na standardizaci cloudových služeb a vytvoření jednotné klastrové platformy, vytvoření vývojových nástrojů a postupů pro tvorbu SaaS aplikací (tzv. aplikační knihovny), na koordinaci vzdělávacích aktivit klastru a implementaci inovací a znalostí uvnitř klastru, získávání talentů a odborníků, budování jednotné komunikační strategie klastru a informačního systému klastru, propagace koncepce SaaS a Cloud Computingu.

Příklady výstupů klastru    

Vývojářský portál

Jedná se o komunikační platformu určenou zejména pro členy vývojových týmů s cílem zajistit rychlou interakci mezi řešiteli a členy zapojenými do vývojových projektů. Uživatel portálu je automaticky informován o veškerých aktivitách souvisejících s projektem (uvádění nových verzí komponent aplikačních knihoven do testovacího a produkčního stavu, identifikace a odstraňování chyb během testování, připomínky a návrhy). Portál zároveň nabízí nástroje pro hlášení chyb, zjištěných při testování vývojářem, dokumentaci verzí komponent jednotlivých komponent, nebo diskusní fórum.

náhled portálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba realizace:  6/2011–12/2011

Počet spolupracujících členů: 35

Aplikační knihovny

Jedná se o zdrojové aplikační knihovny pro zvýšení produktivity vývoje nových aplikací. Jejich využití posiluje kompatibilitu aplikace s platformou klastru, zvyšuje možnosti integrace s jinými aplikacemi běžícími na platformě a zjednodušuje proces aktualizace. Komponenty aplikačních knihoven jsou používány členy klastru jako základní stavební bloky při tvorbě jejich vlastních nových komerčních aplikací. Využívání aplikačních knihoven při tvorbě vlastních softwarů umožní členům Klastru výrazně zvýšit produktivitu vývoje nových aplikací a zkrátit dobu uvedení produktu na trh.

Projekt zahrnuje vývojové práce ve 3 oblastech: Aplikační knihovny pro podporu podnikových procesů, aplikační knihovny pro podporu produktivity a aplikační knihovny pro podporu koncových zařízení. 

Doba realizace:  8/2011–5/2013

Počet spolupracujících členů: 33  

Sídlo – kraj

Benešova 1256/13, Jihlava – Vysočina


Kontakt:

Tereza Chlumová, manažerka klastru, chlumova@czech-itc.cz

Adresa:

CZECH IT CLUSTER, Benešova 1256/13, 586 01  Jihlava


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR